Persoonlijke ontwikkeling

Wanneer we spreken over persoonlijke ontwikkeling zou je onderscheid kunnen maken tussen drie verschillende gebieden: persoonlijke groei, persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit. Deze drie gebieden worden regelmatig door elkaar gehaald maar zijn duidelijk verschillend. De drie gebieden leiden uiteindelijk naar persoonlijk succes.

Persoonlijke groei: bewust leven

Deze term wordt vaak gelijk gesteld aan persoonlijke ontwikkeling. Hoewel ze veel op elkaar lijken zijn ze toch verschillend. Persoonlijke groei gaat in essentie over bewustwording. Bewust worden dat je geprogrammeerd bent vanuit je verleden om op een bepaalde manier naar de wereld te kijken, te denken en te doen. Pas wanneer je bewust bent dat je niet de resultaten bereikt in je leven die je wilt kun je een keuze maken om aan de slag te gaan met dit te veranderen.

Persoonlijk leiderschap: geef leiding aan jezelf

Wanneer we het hebben over persoonlijk leiderschap dan hebben we het over leiding geven aan jezelf. Persoonlijk leiderschap komt voort uit persoonlijke groei en is een voorwaarde om effectief te zijn. De kern van persoonlijk leiderschap is proactiviteit wat inhoud dat je je niet meer vooral laat leiden door prikkels uit je omgeving maar zelf een bewuste keuze maakt hoe je reageert. Je leeft dan niet meer vanuit oude denkpatronen, emotiepatronen en gedragspatronen maar vanuit een bewust gekozen manier van reageren. Het is de switch van onbewust aangeleerd gedrag naar bewust gekozen gedrag.

Persoonlijke effectiviteit: meer bereiken met meer plezier

Wanneer je andere resultaten wilt bereiken, op welk gebied dan ook, zul je iets anders moeten gaan doen. Bij persoonlijke effectiviteit gaat het het om effectiever worden als persoon op die gebieden in je leven waarin je je resultaten wilt verbeteren. De twee belangrijkste vragen bij persoonlijke effectiviteit zijn: 1. Wat wil ik bereiken? en 2. Hoe ga ik dat doen?

Waarom is persoonlijke ontwikkeling juist nu zo belangrijk?

Er zijn vele redenen te noemen waarom het nu extra belangrijk is om aan de slag te gaan met persoonlijke ontwikkeling. Eén van de belangrijkste redenen is: omdat het kan! Volgens de pyramide van Maslow kunnen we alleen aan de slag met persoonlijke ontwikkeling als er aan de basisvoorwaarden van onze behoeften is voldaan.

Op dit moment leven we in een maatschappij waarin dat voor de meeste mensen zo is: we hebben eten, drinken en huisvesting. We leven over het algemeen in een veilige omgeving  en hebben sociale contacten. Waar er vroeger geen ruimte was om aan de slag te gaan met persoonlijke ontwikkeling is nu alle ruimte er. En dat biedt ons een kans om een verschil te maken in deze wereld en bij te dragen aan de kwaliteit van het leven van mensen die niet die basisvoorwaarden hebben! Hieronder een aantal voordelen van persoonlijke ontwikkeling op een rijtje;

– Je kunt makkelijker écht contact maken met mensen
– Je hebt een voordeel in je carrière: wanneer je in een organisatie werkt én als ondernemer
– Je kunt makkelijker je richting bepalen en resultaten bereiken
– Je geniet meer van het leven doordat je vaker in het hier en nu bent
– Meer geluk, succes, resultaten, energie enzovoort