Meer informatie over een spreker innovatie?
Neem vrijblijvend contact op via: 030 – 200 10 20

Spreker over Innovatie

Wil jouw organisatie beter om kunnen gaan met verandering en de innovatiekracht verhogen? “Ja, natuurlijk!” – hoor ik je zeggen. In de prakijk is dit echter makkelijker gezegd dan gedaan. Je kunt honderden pagina’s aan boeken en artikelen lezen over het thema innovatie, zonder dat er daadwerkelijk ook écht wat verandert.

Als je doet wat je deed, krijg je niet meer wat je kreeg.

De wereld is veranderd. Als je doet wat je deed krijg je niet meer wat je kreeg. De economie van de twintigste eeuw zit in de laatste fase. Langzaam nemen we afscheid van fossiele brandstoffen en zijn we op zoek naar een duurzaam economisch model. Volgens Jeremy Rifkins zijn er drie grote veranderingen in iedere industriële revolutie:
– we communiceren anders
– onze energie opslag en transitie verandert
– ons transport verandert

De uitdaging waar organisaties op dit moment voor staan is om mee te gaan met de veranderende economie. Op weg naar ‘de nieuwe wereld’. Maar hoe doe je dat als je medewerkers in dienst hebt die al tien of zelfs dertig jaar in dienst zijn. De omslag start met de bereidheid om te veranderen.

Innovatiekracht en regie vergroten

Organisaties die een tekort hebben aan innovatiekracht sterven langzaam maar zeker allemaal uit. Er zijn twee opties: of je organisatie groeit of de organisatie krimpt. Het internet heeft ervoor gezorgd dat markten, informatie en de manier waarop organisaties omgaan met klanten steeds transparanter zijn geworden. Een organisatie die niet in staat is om mee te bewegen met veranderende omstandigheden loopt net zo lang achter de feiten aan totdat het vat leeg is. Klanten kiezen vervolgens voor een concurrent die wel met hun meedacht en die producten en diensten mee heeft laten evolueren met de tijd waarin we leven.

Inspirerende sessie over veranderingsbereidheid

Hoe zorg je ervoor dat mensen daadwerkelijk in beweging komen en het thema innovatie niet langer alleen een thema is, maar onderdeel uit gaat maken van het DNA van jouw bedrijf? De eerste stap in dit proces begint met bewustwording. Wanneer je medewerkers zich er bewust van zijn dat innovatie niet alleen noodzakelijk is, maar innovatiekracht ook al (latent) aanwezig is binnen de organisatie, dan is de eerste stap gezet.

Als spreker over innovatie zorgt Bart ervoor dat hij de groep mee neemt in het ontwikkelen van “innovatie bewustzijn”. Hij doet dit door middel van een unieke mix van humor, inspiratie en interactieve opdrachten.

Informatie aanvragen

Vrijblijvend contact opnemen