Meer informatie? Neem vrijblijvend contact op via: 030 – 200 10 20

Aanvullende informatie
  • op maat gemaakt voor jullie organisatie
  • inclusief telefonische voorbespreking

Cursus Communicatie

Ben je ondernemer, zzp-er of heb je een leidinggevende positie? Dan weet je als geen ander dat heldere communicatie onmisbaar is. Je wilt je immers duidelijk uitdrukken om de kans op misverstanden te verkleinen. Zowel in mondelinge als in schriftelijke communicatie kunnen vormen van ruis ontstaan, waardoor de ander niet precies weet wat je bedoelt. Tijdens de cursus Communicatie ga je naar al deze facetten kijken en ben je in staat om jezelf te verbeteren.

Communicatie is overal en op elk niveau

Overal heb je met communicatie te maken; van commercieel gesprek met een potentiële klant tot aan een wekelijkse vergadering. De vraagt rijst echter, hoe je de ander kunt overtuigen, hoe je de aandacht op je gevestigd krijgt of hoe jij je standpunt helder overbrengt. In eerste instantie richt de cursus Communicatie zich op mondelinge communicatie. Daarnaast is er ook aandacht voor schriftelijke communicatie, want ook hier draait het om heldere uiteenzetting van hetgeen jij bedoelt.

Schriftelijke communicatie start met oog voor je doelgroep

Door je vooraf af te vragen welk middel je inzet, krijg je beter overzicht in de manier van schriftelijk communiceren. Een adviesrapport of een conclusie heeft weer een andere methode van schrijven nodig dan een zakelijke mail. In de cursus Communicatie leer je over de verschillende schrijfstijlen en hoe belangrijk het is om vooraf te weten wat je met een tekst voor ogen hebt. Wil je overtuigen, instrueren of alleen maar informeren? Door ook nog te weten wie je doelgroep is, kun jij je beter tot hen richten, zodat zij zich echt aangesproken voelen.

Het draait om de manier waarop je iets zegt
De manier waarop je iets zegt is bepalend voor hoe de ander reageert. Dit belangrijke onderdeel van non-verbale communicatie richt zich op de intonatie van je stem, je mimiek, je houding en je gedrag. Terwijl het verbale deel van communicatie voornamelijk over hetgeen gaat wat je zegt. Beide komen voldoende aan bod in de cursus Communicatie. In het onderdeel communicatieve vaardigheden ga je voornamelijk werken aan het ‘hoe’ je iets zegt. Dit bepaalt de verdere interactie tussen jou en je medewerkers.

Moeilijke gesprekken een obstakel?

In een leidinggevende positie ligt de taak op jouw schouder om moeilijke gesprekken te voeren. Denk bijvoorbeeld aan correctie- of feedbackgesprekken waarin je iemand gaat aanspreken op zijn of haar gedrag. Hoe voorkom je weerstand en welke gesprekstechnieken kun je dan het beste toepassen? In de cursus Communicatie ga je hiermee oefenen. Ook een slechtnieuwsgesprek vinden veel mensen lastig. Door het onderwerp niet uit te stellen, maar met de deur in huis te vallen zal het gesprek vlotter verlopen.

Neem vrijblijvend contact op