cirkel van invloed en betrokkenheid
patronen, doorbreken, herkennen