Berichten

Marketingstrategie

Veel ondernemers zetten hun website marketing in om te zorgen voor een succesvolle branding. Het doel van de meeste bedrijven is om zoveel mogelijk mensen te bereiken en de naamsbekendheid te vergroten. Maar, in veel gevallen wordt er geïmproviseerd en ontbreekt er een marketingplan met een tactvolle strategie. Wat is een marketingstrategie en waarom is het noodzakelijk om een marketingplan te formuleren?

Wat is een marketingstrategie?

Ieder bedrijf zou er één moeten hebben; een marketingstrategie. Echter, lang niet alle bedrijven maken er gebruik van. De definitie van marketingstrategie luidt als volgt; “Marketingstrategie is een juiste fit tussen markt en organisatie om vervolgens de doelgroep te benaderen met marketinginstrumenten”. Met “fit” wordt de aansluiting tussen de markt en je bedrijf bedoeld.

Om een weloverwogen marketingstrategie te kunnen vaststellen, heb je input nodig van de visie, missie en doelstellingen van je bedrijf. Het is namelijk van uiterst belang dat al deze geformuleerde richtlijnen consistent zijn. Kortom; de marketingstrategie moet aansluiten bij de visie, missie en doelstellingen.
Bij het formuleren van een effectieve en toepasbare marketingstrategie, heb je antwoord nodig op de volgende vragen;

Wie?
Ten eerste moet je vaststellen wat je doelgroep is en op welke manier je deze groep het beste kunt bereiken. Welke mensen wil je aanspreken en uitlokken om contact op te nemen?

Wanneer?
Wat is de beste datum om de doelgroep te benaderen? Welk tijdstip levert de meeste interactie op?

Waar?
Waar kun je de campagne het beste plaats laten vinden? Via posters, radioreclame, televisiereclame, kranten of social media? Welke social mediakanalen zijn het meest effectief voor deze campagne?

Waarmee?
Waarmee kunnen we de campagne het beste tot uiting laten komen? Welke content is geschikt en spreekt de doelgroep aan. Denk aan spraakmakende afbeeldingen, video ́s, quotes, blogs, enz.

Hoe?
Hoe zorgen we ervoor dat de marketing soepel verloopt? Welke mensen zijn verantwoordelijk voor de verschillende acties die ondernomen moeten worden?

Analyses die assisteren bij het formuleren van de juiste marketingstrategie

Er zijn verschillende analyses die ondersteuning kunnen bieden bij het formuleren van de juiste marketingstrategie. Deze analyses maken bepaalde zaken inzichtelijk, zodat je gegronde keuzes kunt maken. De analyses maken deel uit van het marktonderzoek. Een marktonderzoek is het systematisch en objectief zoeken naar- en analyseren van- gegevens die van belang zijn voor het bepalen van een inzetbare marketingstrategie. We hebben de drie belangrijkste analyses voor het tot stand brengen van een succesvolle marketingstrategie op een rij gezet.

Concurrentieanalyse

Het maken van een concurrentieanalyse is praktisch, omdat je er dan achter komt hoe jouw bedrijf zich kan onderscheiden van de overige concurrenten in dezelfde branche. Hierbij verzamel je gegevens van concurrenten, zodat je een geschikt unique selling point (usp) kan kiezen. Een unique selling point (USP) geeft de unieke eigenschappen van een bedrijf aan. Hiermee onderscheidt je bedrijf zich van alternatieve producten of diensten in dezelfde branche. Bij een concurrentieanalyse geef je antwoord op de volgende vragen;

 • Wat is de doelgroep van je concurrent?
 • Welke producten en/of diensten biedt je concurrent aan?
 • Wat is de prijs van de producten en/of diensten? Geeft je concurrent weleens korting?
 • Op welke manier maakt de concurrent reclame? Via folders, social media, commercials?
 • Wat is de locatie van je concurrent?

Wanneer deze gegevens zijn beoordeeld en omschreven in een overzicht (bijvoorbeeld een tabel), kun je vrij snel zien waar nog winst te behalen valt. Maak hier gebruik van en onderscheid je van de concurrenten in je branche.

Strategy is about setting yourself apart from the competition. It’s not a matter of being better at what you do – it’s a matter of being different at what you do.
– Michael Porter, professor aan de Harvard Business School.

Afnemersanalyse

De afnemersanalyse is een tool om te analyseren op welke manier je bedrijf effectief kan inspelen op de eigenschappen van de externe omgeving (ook wel afnemers genoemd). Het geeft inzicht in de kansen en bedreigingen die de externe omgeving met zich meebrengt. Hierdoor kan je de marketingstrategie van je bedrijf afstemmen op de eigenschappen van de afnemers. Met afnemers worden handelaars (inkoop) en consumenten (eindgebruikers) bedoeld.
De gegevens voor de afnemersanalyse worden verzameld met behulp van de W ́s van Ferrell, O.C. et al. (1999);
Wie zijn onze huidige en mogelijke afnemers?

 • Wat doen onze huidige en mogelijke afnemers met onze producten/diensten?
 • Waar kopen onze huidige en mogelijke afnemers onze producten/diensten?
 • Wanneer kopen onze huidige en mogelijke afnemers onze producten/diensten?
 • Waarom kopen onze huidige en mogelijke afnemers onze producten/diensten?
 • En waarom kopen zij juist niet?

SWOT-analyse

Een SWOT-analyse wordt gekenmerkt door vier elementen; strengths, weaknesses, opportunities en threads. Je SWOT-analyse geeft je een overzicht van de bevindingen uit een externe en interne analyse. Met externe analyse bedoelen we de kansen en bedreigingen in de markt en met interne analyse bedoelen we de sterktes en zwaktes van je bedrijf.

Tips bij het opstellen van een SWOT-analyse:

 • Maak gebruik van een tabel met vier vlakken; zet de sterktes en zwaktes in de bovenste twee vlakken en zet de kansen en bedreigingen in de onderste twee vlakken.
 • Noteer de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen duidelijk, beknopt en eenduidig.

Nadat je alle gegevens (SWOT ́s) hebt beschreven, geef je ze een prioriteit en creëer je een ranking van SWOT ́s. Op deze manier ontstaat er bij ieder element een top 3, die je kan gebruiken als input voor je confrontatiematrix.

Confrontatiematrix

De confrontatiematrix is een essentieel vervolg op je SWOT-analyse. De naam zegt het eigenlijk al; de confrontatiematrix is een confrontatie van markt en onderneming. Hierin ga je de top 3 van alle vier de elementen met elkaar combineren. Vervolgens beoordeel je of je de sterkte, zwakte, kans en bedreiging kan benutten of liever afweert. Je geeft daarbij antwoord op de volgende vragen;

 • Confrontatie van sterktes met kansen
  Stelt deze sterkte de organisatie in staat om deze kans te benutten?
 • Confrontatie van sterktes met bedreigingen
 • Stelt deze sterkte de organisatie in staat om deze bedreiging te weren?
  Confrontatie van zwaktes met kansen
 • Verhindert deze zwakte de organisatie om deze kans te benutten?
  Confrontatie van zwaktes met bedreigingen
 • Verhindert deze zwakte de organisatie om deze bedreiging te weren?

De uitkomsten van je confrontatiematrix worden strategische issues genoemd. Deze issues zijn noodzakelijk voor het optimaliseren van je marketingstrategie.


Versneld tot resultaat? Verlaag je lat! (goed is goed genoeg)

Tijdens onze online marketing-trainingen merk ik regelmatig dat deelnemers het concept marketing toch wel ‘een dingetje’ vinden. Marketing is ingewikkeld, lastig en heel groot, vinden ze. Ze denken er veel over na, lezen er boeken over en volgen dus een training. Alles om tot de perfecte marketingstrategie te komen. So far, so good. Maar het moeilijkste van marketing is volgens mij niet het opstellen van een marketingstrategie, het allermoeilijkste is die ene stap over de drempel: er daadwerkelijk mee beginnen! Je website laten maken, content schrijven en ga zo maar door…

Perfectionisme leidt tot uitstelgedrag

Waarom vinden veel mensen het dan zo lastig om aan de slag te gaan? De belangrijkste reden daarvoor is dat ze hun eigen (verwachte) resultaat vergelijken met de marketingtechnieken van anderen. “O, haar Facebookprofiel zit zó geweldig in elkaar! Alles klopt, en het staat als een huis!” En: “Zoals hij blogt/vlogt… echt respect, dat zou ik nooit kunnen!” Op zich is er natuurlijk niets mis met een beetje bewondering, maar helaas is het resultaat vaak dat men zich blindstaart op dergelijke ervaren ondernemers en volledig blokkeert. Perfectionisme wordt dan een excuus voor uitstelgedrag. En van uitstel komt… inderdaad: afstel.

Iedere eik begon ooit als eikel :)

Wat ze vaak niet in de gaten hebben, is dat ze hun eigen beginnersniveau vergelijken met het niveau van (zeer) ervaren anderen. En dat is natuurlijk niet terecht. Je kunt jouw eerste, wankele stapjes niet vergelijken met de manier waarop een marathonloper rent. Het is belangrijk je te realiseren dat ook die ervaren marathonloper ooit begonnen is met (letterlijk) vallen en opstaan. Toen hij het lopen eenmaal onder de knie had, is hij gaan rennen. Eerst kleine stukjes, en dan steeds een beetje verder. Eerst nog langzaam, en dan steeds een beetje sneller.

Een ander voorbeeld: Vincent van Gogh. Ook hij begon echt niet meteen met prachtige kunstwerken. Ook hij moest oefenen. Hij schreef: “Oefening baart kunst. Het kán dus niet anders dan dat ik beter word. Elke tekening die je maakt, elke studie die je schildert, is een stap vooruit.”

Begin met de babystapjes voor je gaat rennen.

Er is natuurlijk niets op tegen om naar de ervaren professionals kijken om van hen te leren. Welke technieken gebruiken zij, die jij nog verder onder de knie moet krijgen? Maar laat dat je er niet van weerhouden om alvast te beginnen. Doe het gewoon – en doe het dan nog een keer. Wacht niet tot je alle technieken tot in de puntjes beheerst. Just get started. En als je je resultaten dan toch per se met iemand wilt vergelijken, vergelijk ze dan met je eigen prestaties van gisteren, van vorige week, van vorig jaar… Ik denk dat Vincent van Gogh gelijk had: het kan niet anders of je zult verbetering zien! Je hebt iets te bieden waarmee je anderen kun inspireren: kennis, kunde, ervaring, informatie. Maar je moet wel die eerste, wankele babystapjes zetten.

Succes begint aan het einde van je comfortzone

Natuurlijk is dat eng! Je gaat iets doen waar je nog weinig tot geen ervaring mee hebt. En dat ook nog eens op een manier waarvan je hoopt dat zo veel mogelijk mensen het kunnen zien. Je kunt erop wachten dat er een keer iets mis gaat, dat je struikelt of zelfs finaal op je gezicht gaat. Maar dat risico zul je moeten nemen. Je kunt nu eenmaal niet groeien zonder risico’s te nemen, zonder uit je comfortzone te komen. Verschuil je dus niet langer achter alles wat je niet hebt, niet weet of nog nooit gedaan hebt. Je zult merken dat je alles hebt wat nodig is, als je maar begint!


Do & en Don’ts bij het schrijven van een marketingplan

Uiteindelijk beschrijf je je marketingstrategie in het marketingplan. De inhoud van een onderbouwd marketingplan bestaat uit de visie, missie en doelstellingen van je bedrijf en de resultaten van de analyses die je hebt uitgevoerd voor het marktonderzoek. Als al deze gegevens samengevoegd worden, spreek je van een marketingplan. Er zijn een aantal aandachtspunten bij het schrijven van een marketingplan.

Don ‘t: Negeer de details
Generaliseer niet, maar maak gebruik van details! Hierdoor kun je het bedrijf onderscheiden van concurrenten. Werk alle gegevens netjes uit, zodat je een gedetailleerd en professioneel marketingplan op kunt stellen. Dit zorgt voor duidelijkheid en houvast.

Don’t; Copycat
De verleiding is groot om machtige en succesvolle bedrijven te imiteren, maar dit leidt niet altijd tot het meeste succes. Zoals eerder beschreven in dit artikel moet je juist op zoek gaan naar de unieke krachten van je bedrijf. Onderscheidt je van de concurrentie en wees anders dan de rest; dat zal tot succes leiden!

Do; Formuleer subdoelen
Het is noodzakelijk en motiverend om kerndoelen te beschrijven in je marketingplan; uiteindelijk wil je iets bereiken binnen een bepaalde tijd. Maak gebruik van kern- en subdoelen. Kerndoelen zijn de grotere streefdoelen waar veel tijd voor ingecalculeerd moet worden. Subdoelen kunnen gebruikt worden als tussentijdse doelen om uiteindelijk het kerndoel te kunnen realiseren. Subdoelen worden ook wel tussentijdse deadlines genoemd; hierdoor kan een nauwkeurige planning gemaakt worden. Deze tijdsplanning wordt in de gaten gehouden en er kan direct ingegrepen worden als een subdoel niet op het afgesproken tijdstip wordt behaald.

Do; Updaten
Wees niet bang om je marketingplan aan te passen. Sterker nog; als je merkt dat sommige middelen en/of activiteiten effectiever zijn dan andere, waarom zou je plan dan niet wijzigen? Evaluatie is erg belangrijk om een bedrijf succesvol te maken/houden. In sommige gevallen leidt evaluatie tot verandering. Verandering eist focus en scherpte, maar zorgt uiteindelijk voor een beter resultaat (mits je goed analyseert). Houdt het marketingplan dus up-to-date.

Do; Formule tot succes
Doe wat werkt voor jou bedrijf! Er is geen “beste” versie van een marketingplan. Analyseer en evalueer welke middelen, content en activiteiten het meest effectief zijn en maak daar gebruik van. De formule tot succes heb je zelf in de hand en “uitproberen” is daarbij het belangrijkste sleutelwoord. Een marketingplan is nooit volledig ontwikkeld; er is altijd ruimte voor verbetering!

Hoe schrijf je een goede marketing email? 10 tips

Misschien heb je mij wel eens horen praten over hoe krachtig email marketing kan zijn als marketingmiddel voor jouw bedrijf. Tegelijkertijd moet ik hier ook heel eerlijk bij vermelden dat slechte email marketing juist funest kan zijn. Het succes van email marketing begint in de basis altijd met het schrijven van een goede email tekst. Hoe schrijf je een goede marketing email? Graag deel ik een aantal tips.

Tip 1: Structureer je campagne

Het gebruiken van een structuur helpt je om je gedachten te ordenen en om je email campagnes in te richten en op een manier te schrijven die de lezer verleidt om tot actie over te gaan. Je kunt daarvoor het klassieke AIDA-model gebruiken:

A = Attention (Aandacht): trek de aandacht met een onderwerpveld dat iedereen aan wil klikken. Gebruik vervolgens zoveel mogelijk een persoonlijke aanhef, spreek iemand aan bij zijn of haar voornaam.

I = Interest (Interesse): De eerste zin van je mail moet meteen de interesse van de lezer wekken en prikkelen om door te lezen.

D = Desire (Verlangen): Vervolgens wil je een verlangen wekken bij de lezer, je wil de lezer prikkelen om iets te willen.

A = Action (Actie): Je sluit vervolgens af met een ‘Call to action’. Dat kan het kopen van een dienst of product zijn, maar ook iets anders waarmee je de lezer waarde biedt.

Tip 2: Structureer je body tekst

Omdat het AIDA model meestal breder is dan alleen de body tekst van een email is het aan te raden om met name het Interest en Desire deel verder uit te diepen. Dit kun je doen met behulp van de 4 P’s van email marketing. Deze 4 P’s staan voor Promise, Picture, Proof en Push.

Een voorbeeld van een uitgewerkte body tekst met behulp van de 4 P’s vind je hier:

(Promise) Wil jij leren hoe je voortaan zonder stress door het leven kunt gaan? Neem dan nu deel aan het online seminar ‘Stressvrij Succesvol Worden’ van Stef Stresscoach.

(Picture) Stel je eens voor dat je al die ‘brainfog’ definitief de deur uit kunt doen? Geen jeuk meer op plaatsen waarvan je niet eens wist dat je er jeuk kon hebben. Geen hartkloppingen meer omdat je een deadline dreigt te missen. Totale rust in je kop.

(Proof) Het zijn enkele omschrijvingen van de > 100 eerdere deelnemers aan het Stressvrij Succesvol Worden Seminar’. Meer dan 100 professionals die nu meer uit hun dag halen en hierdoor vrolijker én productiever door het leven gaan. Daar zijn we stiekem best wel trots op!

(Push) Claim nu je deelname aan het seminar en ontvang tot en met 10 maart 25% korting op je inschrijving.

 

Tip 3: Schrap zoveel mogelijk moeilijke woorden

We krijgen allemaal meer dan genoeg email. Beloon de lezer daarom voor het openen van jouw email met een makkelijk leesbare tekst. Online copywriters zeggen wel eens dat je teksten zo moet schrijven dat ze te begrijpen zijn voor een 10-jarige. Dat zal in sommige branches niet altijd mogelijk zijn, maar het is altijd aan te raden om moeilijke woorden die niet noodzakelijk zijn te schrappen of te vervangen door eenvoudigere synoniemen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat mensen je hoger aanslaan als expert wanneer je iets op een eenvoudige manier kunt uitleggen.

Tip 4: Voorkom herhalingen

Soms kan een herhaling een boodschap krachtiger maken, maar in een email zijn herhalingen voor de lezer meestal frustrerend en niet noodzakelijk om een boodschap over te brengen. Maak je email tekst compact. De herhaling van je boodschap komt later, bijvoorbeeld wanneer iemand op je ‘call to action’ klikt.

Tip 5: Gebruik nog minder woorden

Loop je tekst altijd nog een keer langs en kort zinnen waar mogelijk verder in. Hoe compacter de tekst, hoe makkelijker leesbaar. Hoe makkelijker leesbaar, hoe groter de kans dat de hele email wordt gelezen. Hoe meer mensen de hele mail lezen, hoe meer lezers uiteindelijk de actie ondernemen die jij voor ogen hebt.

Tip 6: Focus je email rondom 1 thema

Algemene nieuwsbrieven kunnen prima onderdeel uitmaken van een email marketing strategie, maar ze zullen nooit snel voor directe conversie zorgen. Marketing emails wil je daarom focussen rondom 1 afgebakend thema. Dit thema is meestal een hulpvraag of probleem waar jouw doelgroep mee kampt. En jij geeft de oplossing of het antwoord op dit probleem.

Tip 7: Vraag om feedback

Niets is zo waardevol als je doelgroep beter leren kennen. Durf om feedback te vragen. Durf te vragen wat jouw lezers het meeste zou helpen. En pas vervolgens je diensten / aanbod daar op aan. Naast waardevolle informatie zorgt dit ervoor dat lezers zich persoonlijk meer betrokken voelen en je trouwer gaan volgen omdat ze het tof vinden als ze zien dat jij ook echt iets met hun input heb gedaan.

Tip 8: Durf jezelf te zijn

Mensen zijn vooral geïnteresseerd in andere mensen. Durf in email teksten echt iets van jezelf te laten zien. Durf te praten over je eigen uitdagingen, twijfels en lessen die je hebt geleerd. Dat maakt jou als email marketeer een mens van vlees en bloed. Mensen krijgen liever email van echte mensen.

Tip 9: Tover een glimlach op het gezicht van je lezer

De waarde die je als professional levert aan klanten zit niet alleen in een kick-ass dienst of uniek product. Het zit hem ook aan het geven van een positief gevoel aan de ander. Communiceer daarom in je emails open en met humor. Tover een glimlach op het gezicht van je lezer. Wanneer je een zakelijke boodschap weet te mixen met de juiste emotie dan blijft je boodschap veel beter hangen dan wanneer je dit niet doet.

Tip 10: Vertel verhalen

De beste email marketeers kennen de kracht van verhalen. Sinds de mens kan communiceren vertellen we elkaar verhalen. Verhalen blijven hangen. Verhalen worden doorverteld. Wanneer je ‘storytelling’ verweeft met email teksten dan vergroot je de kans dat volgers zich kunnen vinden in jouw verhaal en dit verhaal aan anderen door gaan vertellen.

 

Email marketing, daar zit toch niemand op te wachten?

Volgens een recente studie ontvangen we gemiddeld 91 emails per dag. Dat is inclusief spam. Dit aantal loopt naar verwachting de komende jaren verder op. De aandacht die we daarmee aan iedere email kunnen besteden neemt af. Sommigen zijn dan ook van mening dat email marketing geen effectief marketingmiddel meer is. Klinkt logisch, toch?

“Die nieuwsbrief van mij, daar zit toch helemaal niemand op te wachten?“

Het is vaak een eerste reactie van ondernemers die aan de slag willen gaan met online marketing. De meeste ondernemers zijn goed in het spotten van trends. Ze zien dan ook de trend dat we steeds meer emails ontvangen en versturen. Dat het tijd kost. Dat het niet efficiënt is om te veel tijd te besteden aan email. Dus daarom zal het ook wel niet de moeite waard zijn om zelf aan de slag te gaan met email marketing…

Mag ik je uit de droom helpen?

Email marketing is nog steeds het #1 kanaal voor het scoren van gekwalificeerde leads. 40% van alle online leads komen tot stand via email marketing. Op kleine afstand daarna komen de organische zoekresultaten. Social media  en online adverteren nemen beiden ongeveer 18% van de online leads voor hun rekening. De aanname dat email marketing niet meer effectief is, is dus een onjuiste aanname. De gedachtegang van ondernemers die hier hun twijfels bij hebben is natuurlijk niet ongegrond. De kans is groot dat wanneer je aan de slag gaat met email marketing zonder plan, dat je mailtjes ongelezen verdwijnen in de prullenbak. Daarom geef ik je graag een paar tips om succesvol gebruik te (gaan) maken van email marketing:

De 3 gouden tips voor email marketing

Wanneer je moet concurreren met de 90 andere mailtjes die iemand dagelijks ontvangt, dan moet je je op een of andere manier gaan onderscheiden. Mensen worden steeds meer bedreven om het kaf van het koren te scheiden. Hoe zorg je er dan voor dat jouw mail wel wordt geopend? Dat de boodschap gelezen wordt? Dat iemand doorklikt naar je site of contact met je opneemt? Zelf hanteer ik 3 eenvoudige vuistregels voor email marketing. Ik deel ze graag met je:

Tip#1: Gebruik een aansprekende onderwerpregel

Het eerste wat iemand ziet bij een inkomende email is de afzender en de onderwerpregel. Als het goed is kent de ontvanger jou of jouw bedrijf ook omdat hij zich aangemeld heeft voor je emaillijst of al een bestaande relatie is. Op basis van de onderwerpregel zullen de meeste mensen bepalen of het de moeite en de tijd waard is om een email te openen. Wanneer open je een email? Simpel: wanneer je denkt dat het relevant voor jou is. Een email met de onderwerpregel “nieuwsbrief juni” is net zo relevant voor de meeste ontvangers als de gemiddelde reclamefolder die door de brievenbus valt. Kies dus liever voor een onderwerpregel waarvan jij denkt dat hij jouw doelgroep aanspreekt. Probeer in te zoomen op urgentie, prikkel, grijp de aandacht. Gebruik niet meer dan 30 – 50 karakters. Anders is je onderwerpregel niet leesbaar in alle email programma’s.

Tip#2:  Wees concreet in je boodschap

Een algemene nieuwsbrief kan leuk zijn. Voor je moeder. Voor je oma. Maar zitten potentiële klanten hier ook echt op te wachten? Hebben zij tijd om te lezen wat jij de afgelopen maand allemaal hebt gedaan? Hoe algemener jouw boodschap(pen) in een email, hoe groter de kans dat deze helemaal niet wordt gelezen. Probeer dus zo concreet mogelijk te zijn in je boodschap. Pak 1 thema beet en zet dat centraal. Zoom in op actualiteit, op urgentie, op een probleem waar jouw doelgroep mee kampt en waar jij de oplossing voor hebt. En geef heel concreet aan hoe de lezer de volgende stap kan zetten om de oplossing voor dit probleem te lijf te gaan.

Tip #3: Voeg waarde toe

De reden waarom wij sommige mailtjes wel lezen en andere niet komt voort uit het feit dat we er wel of geen waarde aan verbinden. Waarde kan verschillende vormen hebben. De oplossing voor een probleem kan waarde zijn, entertainment kan waarde zijn, bevestiging van een idee kan waarde zijn. Wanneer iemand waarde ervaart in jouw email boodschap, dan is dat de reden waarom hij of zij de email helemaal uit leest. Sterker nog, de mate waarin iemand waarde ervaart in een boodschap bepaalt de mate waarin iemand op basis van jouw email besluit wel of geen contact met je op te nemen om klant te worden.

Wil je naast deze tips nog meer tips voor je e-mail marketing? Lees dan het blog: 10 tips voor een goede marketing email!

Contentmarketing: heeft het wel zin voor mij?

Contentmarketing. Het is een veelgebruikt ‘buzzword’ de afgelopen jaren. Je concurrenten doen het en dus moet jij er ook aan geloven. Of toch niet? Er word al zoveel geschreven en gepubliceerd. Voeg jij nog wel iets toe met je blogjes? Moet je uberhaupt wel een website laten maken? Kun je er beter helemaal niet aan beginnen? Hoe kan contentmarketing helpen in de groei van je bedrijf?

De geschiedenis van content marketing

Eigenlijk is contentmarketing al duizenden jaren oud. Duizenden jaren voor Christus tekenden onze voorouders tekeningen op de muren van hun grotten en sinds het schrift bestaat zijn verhalen een krachtig middel om informatie over te dragen aan anderen. In eerste instantie dienden deze klassieke vormen van ‘content’ nog geen commercieel doel, maar was het doel om kennis collectief vast te leggen en over te dragen op nieuwe generaties.

In de 19e en 20e eeuw beginnen merken als Michelin en Proctor & Gamble met een ‘modernere’ vorm van contentmarketing in de vorm van handboeken, tijdschriften en recepten. Het vernieuwende aan deze vorm van marketing was dat de content geen commerciële tekst was, maar een bepaalde waarde voor de lezer bood. De Allerhande van de Albert Heijn is een voorbeeld voor ons allen wel bekend. Contentmarketing blijkt een effectieve manier van marketing en wordt op bescheiden schaal decennia lang toegepast.

Content marketing neemt een vlucht

Met de opkomst van het internet en zeker met web 2.0 en sociale media neemt online content marketing een enorme vlucht. Het is kinderspel geworden om zelf content te genereren en te delen met een potentieel enorme achterban. We zien steeds meer contentvormen verschijnen en bedrijven proberen elkaar af te troeven met de coolste video content, whitepapers, blogs en infographics.

Stevenen we af op een content bubble?

Anno 2017 zijn we op een punt aangekomen dat sommigen zelfs al een ‘content bubble’ voorspellen. Het idee hierachter is dat doordat iedereen zoveel content de wereld in slingert we op een gegeven moment ‘contentmoe’ zullen worden. Persoonlijk geloof ik hier niet in. Het kaf zal zeker van het koren gescheiden worden. Goede content zal echter altijd van meerwaarde blijven. Zolang jij andere mensen echte waarde biedt met jouw content dan zal dat een krachtig marketingmiddel blijven.

Wat kun je er mee, met content marketing?

Als ondernemer kan content marketing een enorm krachtig middel zijn om je zichtbaarheid te vergroten en nieuwe klanten te trekken. Maar ook kan het een goede manier zijn om juist die klanten te trekken die goed bij je passen. Een aantal concrete manieren waarop jij als ondernemer contentmarketing in kunt zetten voor je bedrijf:

 • Begin een blog: publiceer regelmatig artikelen die raakvlakken hebben met jouw expertise en dienstverlening
 • Cureer content via social media: deel kwalitatief hoogwaardige content van anderen binnen jouw vakgebied
 • Deel praktijkcases: beschrijf wat je ontdekt of geleerd hebt of verpak het in de vorm van een infographic
 • Recycle content: net een briljante presentatie gegeven bij een klant of businessclub? Deel de presentatie op je blog, via slideshare en via social media
 • Haak aan op conversaties: ga op zoek naar plaatsen waar online vragen worden gesteld waar jij al het antwoord hebt gegeven via je content en deel je antwoord

Denk vooral ook na over wat je uiteindelijke doel is. Zet content in om tot (micro) conversies te komen. Verzamel emailadressen. Sluit blogberichten af met een ‘Call to Action’ waarin je de lezer uitnodigt om contact met je op te nemen. Zorg ervoor dat je content ook converteert naar klanten. Wanneer je dit op een consistente en gestructureerde doet dan zul je hier de vruchten van plukken. Je wordt beter zichtbaar, meer ‘top of mind’ en op de lange termijn beter vindbaar via zoekmachines. Al met al is het – zeker in B2B – aan te raden om werk te maken van content marketing. Maar doe het wel op je eigen, unieke manier en voeg waarde toe aan content. Dan kan het een flinke boost geven aan de groei van jouw bedrijf.

Werk maken van contentmarketing?

Om je op weg te helpen heb het Ebook ‘De Marketing Machine’ geschreven. Download het gratis!

Mindset voor je online marketing

Mindset van ondernemers

Sommige ondernemers hebben enorm succes met online marketing, terwijl anderen nauwelijks van dit medium gebruikmaken en hun doelgroep online niet weten te bereiken. Hoe kan dat? Grote kans dat hun mindset een van de sleutelfactoren is. Je mindset bestaat uit de overtuigingen die je hebt over jezelf en over de wereld om je heen. In dit hoofdstuk wil ik je helpen om je bewust te worden van jouw eigen mindset en je drie bevrijdende overtuigingen meegeven die je helpen om – voor het eerst of opnieuw – actief aan de slag te gaan met online marketing.

Statische of flexibele mindset?

Volgens Carol Dweck, een Amerikaanse psychologe die veel onderzoek gedaan heeft naar de mindset van mensen, bestaan er in de basis twee soorten mindset: een statische mindset en een flexibele mindset. Mensen met een statische mindset zijn gericht op stilstand, het handhaven van de status quo. Alles is zoals het is en daaraan valt niets te veranderen. Ze zijn vaak chagrijnig en cynisch, en hebben het gevoel dat de hele wereld tegen hen is. Het gevolg: ze komen niet in beweging, blijven in hun comfortzone en bereiken niets.

Wil je je verder kunnen ontwikkelen, dan is een flexibele mindset onontbeerlijk. Met een flexibele mindset ben je bereid om verder te kijken dan het bekende en het vertrouwde. Dan durf je te denken en te dromen over hoe het zou kunnen wórden. Om zo’n flexibele mindset te krijgen, moet je los durven laten wat jij als ‘waarheid’ beschouwt en open durven staan voor nieuwe ideeën en nieuwe ontwikkelingen.

Kennis is beperkt, want kennis beperkt ons tot de wereld die wij kennen en weten, terwijl verbeelding alles omvat wat er ooit zou kunnen zijn. – Albert Einstein

Een voorbeeld uit mijn eigen ervaring maakt het mindset-concept misschien wat concreter. Op een dag lag bij ons het internet eruit. Superirritant, want de volgende dag zou ik een seminar geven, en ik was van plan geweest om die dag van alles aan de voorbereiding te doen. Niet dus. Wat nu? Iemand met een statische mindset zou gefrustreerd geraakt en boos geworden zijn en heel verongelijkt naar de verhuurder zijn gestapt, ervan overtuigd dat de hele wereld tegen hem was. Maar iemand met een flexibele mindset denkt: hoe kan ik optimaal gebruikmaken van dit moment? Wat kan ik op dit moment doen om te groeien? Nu wilde het geval, dat ik me al een tijdje geleden had voorgenomen een podcast te maken. Maar ik hikte ertegenaan en had het steeds uitgesteld. Het antwoord was dus simpel: ik besloot eindelijk die podcast op te nemen.

En jij? Wat voor mindset heb jij? Heb je een flexibele mindset en durf je uit je comfortzone te stappen? Sta je open voor verandering, groei en nieuwe ideeën? Heb je zin om te gaan ontdekken wat je allemaal kunt bereiken met online marketing? Of heb je een statische mindset en blijf je liever op bekend terrein? Heb je ergens misschien stiekem het idee dat online marketing toch wel ont‑zet‑tend moeilijk is?

“Wat je nodig hebt, zijn nieuwe ideeën”

Om te groeien heb je geen nieuwe strategie nodig. Wat je nodig hebt, zijn nieuwe ideeën. Ideeën zorgen voor een doorbraak. Stel jezelf de volgende vraag eens: wat houdt mij op dit moment tegen om aan de slag te gaan met online marketing? Op het moment dat je deze vraag voor jezelf beantwoordt, heb je een nieuw idee. Stel dat je zegt: ik weet niet zo veel van social media. Dan heb je een idee: je moet je gaan verdiepen in social media. En op dat moment, wanneer je een idee hebt, gebeurt er iets in je hoofd. Er kunnen dan opeens allerlei belemmerende overtuigingen de kop opsteken: “Het is allemaal zo ingewikkeld… Ik weet niet waar ik moet beginnen… Ik kan het nooit zo goed als [vul zelf maar in]… Ik heb geen idee waar ik over zou moeten schrijven…”

Er zijn talloze stukken geschreven over ‘denken’. Over het algemeen komt het erop neer dat denken gezien wordt als het (innerlijk) interpreteren van wat je in de buitenwereld waarneemt. Nu zou ik er natuurlijk allerlei wetenschappelijke theorieën bij kunnen halen, gebaseerd op nieuw neurologische, psychologische en sociale inzichten. Feit is alleen is dat de wetenschap ook niet precies weet hoe denken in elkaar zit en hoe dat nu precies verband houdt met onze geest, ziel, gevoel, et cetera. Daarom houd ik het liever eenvoudig en baseer ik me op wat ik in de praktijk waarneem en gebruik.

Overtuigingen

Iedereen heeft bepaalde denkpatronen, die opgebouwd zijn uit overtuigingen en verhalen. Overtuigingen zijn meningen waarvan je je meestal niet bewust bent, maar waarin je gelooft omdat ze je ooit aangeleerd zijn door je ouders, op school of door allerlei (positieve of negatieve) ervaringen. Het zijn mentale waarheden. Voorbeelden van zulke overtuigingen zijn: ik ben hier niet slim genoeg voor of internet is nu eenmaal niets voor mij… of juist wel! Deze aangeleerde ‘waarheden’ bepalen hoe je op nieuwe situaties reageert en hoe je over gebeurtenissen denkt. En ze bepalen dus ook grotendeels hoe effectief en hoe succesvol je bent. Als je ervan overtuigd bent dat jij niet gemaakt bent voor online marketing, dan zul je er waarschijnlijk nooit aan beginnen. Ben je er echter van overtuigd dat het je gaat lukken, is de kans groter dat je ermee aan de slag gaat en dat het ook daadwerkelijk een succes wordt.

Verhalen

Op al deze overtuigingen zijn dan weer verhalen gebaseerd die we onszelf de hele dag door vertellen. Verhalen kunnen zowel positief als negatief zijn, en zijn er op gericht om alles wat je waarneemt te kunnen plaatsen. Het voordeel van verhalen is, dat ze lijn brengen in zaken die anders onsamenhangend en chaotisch zouden lijken. Ze hebben echter ook een nadeel: ze kunnen je voorzien van een enorm aantal struiken om je achter te verstoppen. Allerlei excuses en uitvluchten om toch vooral maar niet aan iets nieuws te hoeven beginnen.

In mijn trainingen gebruik ik jongleren regelmatig als instrument. Het is namelijk een prachtige metafoor voor loslaten, kaders scheppen en omgaan met tegenslag. Er zijn bij die trainingen altijd wel een paar mensen die ervan overtuigd zijn dat ze niet kunnen jongleren. Dit zijn vaak mensen met een statische mindset. Maar daar blijft het niet bij. Ze hebben vaak ook nog een heel verhaal paraat: hun verklaring waarom hun overtuiging klopt. Die verhalen beginnen meestal met woorden als omdat, maar of want. Zo hoor ik regelmatig: “Ik kan niet jongleren, want ik ben motorisch niet zo sterk. Ik laat altijd alles uit mijn handen vallen. Laat mij maar liever schrijven en lezen.” En telkens wanneer ze een bal laten vallen, zien zij zich bevestigd in hun overtuiging dat ze het niet kunnen. Maar als ze die overtuiging eenmaal los durven laten, verandert hun reactie volledig. Als er een bal valt, zien ze het als een uitdaging om het nog eens te proberen. Hun nieuwe overtuiging en verhaal luiden dan als volgt: “Ik kan best jongleren, want daarvoor heb ik alleen maar werkende handen en een werkend hoofd nodig. En die heb ik! Ik zal dus wat moeten oefenen, maar dan gaat het me gewoon lukken, net als iedereen.”

Er is geen zekerheid, alleen verloren tijd
als je de angst regeren laat. – Ralph van Manen

Het veranderen van overtuigingen

Het lastige van denkpatronen is dat ze deels onbewust zijn. Vergelijk het maar met een plant. De verhalen die je vertelt – en die je dus vaak ook wel (her)kent – zijn het deel van de plant dat zich boven de grond bevindt. Maar de onderliggende overtuiging, de wortel, is minstens zo belangrijk, al zie je die niet. Je weet ongetwijfeld dat je bij het onkruid wieden ook de wortels moet uittrekken, anders blijft het onkruid steeds weer de kop opsteken. Zo werkt dat ook met overtuigingen. Een plant die niet past in je gedachtentuintje, moet je met wortel en al uit de grond trekken. Alleen zó kan er een echte verandering plaatsvinden en krijgen andere planten de kans om te groeien. Wanneer je je bewust wordt van je (belemmerende) overtuigingen, kun je ermee aan de slag. Je kunt ze veranderen! Daarvoor wil ik je graag drie tips meegeven.

Kennis en kunde

Kennis en kunde

Soms denk je weleens dat je iets niet kunt, maar als je het probeert, dan lukt het toch. Als kind, toen je voor het eerst die angstaanjagende zeven meter onder water moest zwemmen. Of toen je als beginnende ondernemer je eerste offerte moest versturen. Zo’n moment dat je dacht: ik kan het niet. Maar je oefent, je volgt een cursus of training, je waagt de sprong in het diepe… en opeens blijk je het toch te kunnen! Dit is een doorbraakmoment voor je overtuigingen. Een succeservaring.

Vier je succeservaringen

Wanneer je zo’n succeservaring hebt, is het belangrijk dat je dat moment herkent, erkent en vervolgens ook bewust viert. Negeer je deze ervaringen, dan zul je geen overtuigingen doorbreken. Zorg daarom voor nieuwe ervaringen en vier je successen. Sta er bewust bij stil!

Verander je sociale omgeving

Ik merk regelmatig dat veel deelnemers aan onze trainingen omringd worden door mensen die hen demotiveren en hen ontmoedigen om de volgende stap te zetten. En eigenlijk is dat best een begrijpelijke reactie: op het moment dat jij als ondernemer wilt gaan groeien, gaan de mensen om je heen zich opeens realiseren dat er dingen zullen gaan veranderen. En dat willen ze vaak niet: veel mensen hebben maar het liefst dat alles bij het oude blijft. Als je hier meer over wilt lezen, kan ik je het boek De Droomgever aanraden, geschreven door Bruce Wilkinson. Een fantastisch boek, dat helemaal gaat over Gewoon die uit Normaal wil vertrekken. Zorg er dus voor dat je je omringt met mensen die je stimuleren, je uitdagen en je aanmoedigen.

Drie bevrijdende overtuigingen

Tot nu toe heb ik het vooral gehad over belemmerende overtuigingen. Maar gelukkig bestaat er een alternatief: bevrijdende overtuigingen. Even terug naar mijn voorbeeld over het jongleren. De beperkende overtuiging is dan: ik kan niet jongleren. Maar dan ga je oefenen. Je ontwikkelt nieuwe kennis en vaardigheden. Er staan mensen om je heen die je aanmoedigen: “Je kunt het! Hou vol! Probeer het nog eens!” En dan… houd je die ballen opeens in de lucht: je succeservaring. Die vier je: je juicht, geeft high fives. Zo verandert je overtuiging van ‘ik kan niet jongleren’ in ‘ik kan wel jongleren’. Iedereen heeft zijn of haar eigen beperkende overtuigingen. Overtuigingen die ons verhinderen te groeien. Het is daarom de kunst – en de uitdaging – om je nieuwe overtuigingen eigen te maken. Een nieuw geloofssysteem. Overtuigingen die je helpen groeien.

In de Bijbel wordt dat heel mooi verwoord: Zelfs als je geloof maar zo klein is als een mosterdzaadje, is alles mogelijk. Als je dan tegen een berg zegt: ‘Ga eens opzij,’ dan gaat die berg opzij. (Matt. 17) Een prachtig voorbeeld.

Overtuiging 1: Alles is groei

Alles wat goed gaat, is groei. Alles wat slecht gaat, is groei. Dingen die lukken en dingen die mislukken: alles is groei. Er worden geen fouten gemaakt in dit leven: het leven is een proces. Je leert zowel van je successen als van je mislukkingen. Neem daarom regelmatig de tijd om te reflecteren op hoe de dingen gegaan zijn. Maak notities van wat je geleerd hebt. En krijg je een keer te maken met tegenslag, of lukt het je even niet om vooruit te gaan, zie dat dan als groei. Alles is groei.

Overtuiging 2: Er is altijd een oplossing

Er is altijd een oplossing! Altijd? Al-tijd! Er is altijd een oplossing, voor elk probleem. Mijn definitie van een probleem is ‘een realiteit die niet overeenkomt met je verwachtingen’. Dát is een probleem. En daaruit volgt dat er geen problemen bestaan, zolang je je verwachtingen maar bijstelt wanneer je realiteit verandert. Ja, dat is makkelijk gezegd… tenzij je je realiseert dat alles groei is.

Ik heb veel meegemaakt en ik heb veel gezien. Ik ben in de eerste achttien jaar van mijn leven, zoals je misschien wel weet, twaalf keer verhuisd. Ik heb ook meegedaan aan een aantal projecten, waarbij ik gewerkt heb met Oegandese kinderen die in de oorlog de verschrikkelijkste dingen hebben meegemaakt. En zelfs daar zag ik dat alles groei is. Bij zo’n project ontmoette ik Simon. Hij was gedwongen om voor de ogen van zijn beste vriend diens moeder neer te schieten en was ontvoerd om als kindsoldaat te gaan vechten. Een paar jaar later werd hij opgevangen in een rehabilitatiecentrum… net als zijn vriend. Ze keken elkaar aan en hij was doodsbang, omdat hij verwachtte dat zijn vriend wraak zou willen nemen. Ze begonnen allebei te huilen en omarmden elkaar. En die vriend zei: “Ik heb het je vergeven, want ik heb hetzelfde meegemaakt.” Het is een van de momenten die een enorme impact op mij hebben gehad, juist omdat het laat zien dat het zelfs in die omstandigheden mogelijk is om dingen te zien als groei.

Overtuiging 3: duizenden mensen zijn mij al voorgegaan

Voor welke uitdaging je ook staat, en wat je probleem ook is: er zijn duizenden, zo niet honderdduizenden mensen die je zijn voorgegaan. Denk jij dat je de enige bent die ertegen opziet om te beginnen met online marketing? Absoluut niet! Leg contact met mensen die op hetzelfde kruispunt hebben gestaan en hebben geleerd hoe ze verder moesten, die dezelfde vragen hebben gehad en antwoorden hebben gevonden. Je kunt beter leren van andermans problemen: dat scheelt je veel tijd, geld en energie.

“De wereld is zoals jij zelf van binnen bent.” – Steven Covey

En nu jij…

Hoe kijk jij naar de wereld?
Welke overtuigingen moet jij doorbreken?
En welke stappen ga jij de komende dagen zetten?

Heeft online marketing wel zin?

Ik weet dat online marketing werkt en toch heb ik soms het gevoel dat het zinloos is. Online marketing gedoe. Social media geneuzel. Blog blabla. Dan zit ik op Facebook, op LinkedIn of kom ik ineens een website tegen van een collega die even enthousiast video’s maakt als ik, blogs schrijft en waarvan de online marketing helemaal klopt. Meer dan eens vraag ik mij af ‘wat voegt het nu eigenlijk allemaal toe?’ en wil ik het liefste de handdoek in de ring gooien. Om vervolgens te besluiten een rondje te lopen en voor die dag te stoppen met waar ik mee bezig was. De volgende dag ga ik gelukkig weer met even veel enthousiasme aan de slag.

Online marketing is geen ‘quick fix’

Wellicht ben jij al begonnen met bloggen of heb je al een paar video’s gemaakt en ben je later weer gestopt. Dan wil ik je graag een hart onder de riem steken: je bent niet de enige die zich afvraagt ‘waar doe ik het eigenlijk voor?’ en het gevoel heeft dat het zinloos is. Zet gewoon door: online marketing is namelijk geen ‘quick fix’ om nieuwe klanten te krijgen. Het is een lange termijn strategie die uiteindelijk zijn vruchten afwerpt.

Online marketing is een lange termijn strategie

Online marketing is een strategie voor de lange termijn en is in essentie gebaseerd op de wet van zaaien en oogsten. Ik kan daar een lang verhaal over schrijven, maar wellicht heb je er meer aan om deze video te bekijken:

Als je naar het principe van zaaien en oogsten zijn dan zijn er een aantal lessen uit te leren die je helpen om gemotiveerd te blijven voor je online marketing:

1. Het beste moment om een appelboom te planten is nu
Wat is het beste moment om een appelboom te planten? Inderdaad: dat is nu! Als je over een tijd de vruchten wilt plukken van je werk moet je nu beginnen met zaaien. Hoe eerder je begint, hoe eerder je zult zaaien. Stop dus met uitstelgedrag en ga zo snel mogelijk aan de slag met het leveren van toegevoegde waarde door middel van online marketing. Heb je het een keer helemaal gehad? No worries. Dat overkomt de beste. Laat het even rusten voor die dag en begin de volgende dag met frisse moed opnieuw.

2. Tussen het planten van de appelboom en het plukken van de appels zit behoorlijk wat tijd
Tussen zaaien en oogsten zit ten minste één seizoen. Je kunt wel zelf zaaien door te bloggen, video’s te maken en downloads te creëren, je hebt alleen niet altijd controle over wanneer je kunt oogsten en hoe groot de opbrengst is. Als je rekening houdt met het feit dat er altijd tijd tussen zaaien en oogsten zit wordt het wel een stuk makkelijker om vol te houden als je niet direct het resultaat ziet van je werk.

3. Wij weten hoeveel zaadjes er in een appel zitten. Alleen God weet hoeveel appels er in een zaadje zitten
De Natuur is van nature overvloedig. Eén zaadje kan duizenden appels opbrengen, mits het in de juiste grond valt. Je weet niet altijd wat het resultaat is van wat je doet. Blijf dus vooral zaaien en vertrouw erop dat er een keer een oogst komt.
Ik hoop dat deze blog je weer even inspireert. Je staat er niet alleen voor en ik weet zeker dat als je gewoon door blijft gaan er vanzelf resultaat komt.

Oh ja. En stop met jezelf vergelijken met anderen.

Heb jij ook wel eens het gevoel dat het onbegonnen werk is? Hoe ga jij daar mee om? 

Content marketing | In 6 stappen naar online impact

Content marketing is één van de meest effectieve vormen van marketing en vormt de basis voor je complete online marketing strategie. Het is belangrijk voor iedere zzp’er die zelf aan de slag wil om online meer klanten te krijgen. In dit artikel leg ik je uit wat content marketing is, waarom het zo belangrijk is voor jou als ondernemer en hoe je er zelf mee aan de slag kunt.

Wat is content marketing?

Laten we beginnen bij het beginnen. Veel ondernemers denken bij content marketing direct aan bloggen. Regelmatig zie je berichten voorbij komen als ‘leer bloggen en je wordt succesvol’ of ‘Begin een blog en je klanten stromen binnen’. Bloggen is inderdaad een eenvoudige manier om aan de slag te gaan met contentmarketing. Maar content marketing is meer dan bloggen alleen. Content marketing is de basis van een effectieve online marketing strategie. Het is datgene wat de basis vormt voor de inrichting van je structuur, systemen en strategie .

Zoals je ziet bestaat de term contentmarketing uit twee verschillende woorden: content en marketing. Content betekend ook wel ‘informatie’ of ‘inhoud’. Marketing is volgens Wikipedia ‘alles wat een bedrijf doet om een product of dienst in de markt te zetten’. Mijn persoonlijke definitie van marketing is: ‘het creëren van een omgeving waarin een klant enthousiast wordt om je product of dienst aan te schaffen.’ Wanneer je deze twee definities naast elkaar legt is direct duidelijk wat content marketing is: het inzetten van informatie en informatieproducten om zichtbaar te worden en meer klanten te krijgen.

Werkt contentmarketing echt?

Ja, het werkt echt. Voordat ik je vertel waarom het werkt is het wellicht handig om een paar cijfers en feiten op een rij te zetten over content marketing:

 • Fortune top-100 bedrijven besteden jaarlijks gemiddeld 1,4 miljoen euro aan het creëren en verspreiden van contentmarketing (2009)
 • 25% van de marketingbudgetten van grote bedrijven wordt besteed aan contentmarketing (2010)
 • 88% van alle merken hebben een actieve contentmarketing strategie (2010)
 • Alleen in de UK wordt er meer dan 1 miljard (!) euro per jaar besteed aan contentmarketing (cijfer: 2011)
 • 86% van de online marketeers ziet contentmarketing als een primaire driver om succesvol te zijn op internet (2015)

Bron: ContentMarketing Institute

Waarom content marketing zo goed werkt

Zoals je ziet wordt er veel geld (en tijd) besteed aan het creëren van content. Sterker nog: dit artikel schrijf ik vanuit een hotel. Jaarlijks ga ik meerdere keren een aantal dagen alleen weg met maar één doel: reflecteren en content creëren. Waarom besteed ik 300,- euro om drie dagen in een hotel te zitten en artikelen te schrijven? Omdat het een van de meest effectieve manieren om mijn tijd te besteden. En het zou zomaar kunnen dat dat voor jou ook het geval is.

Contentmarketing wordt ingezet om verschillende doelen te realiseren:contentmarketing-blog

 • Pagina autoriteit krijgen in de zoekmachines
 • Een reden hebben om te posten op social media
 • Tijd die mensen op je website besteden verhogen
 • Zorgen dat er dialoog op gang komt met prospects
 • Actief bezoekers naar je site krijgen vanuit je emaillijst
 • Kwalificeren van leads en converteren naar je emaillijst

Bovendien is het de meest effectieve manier om een ‘thought leader’ te worden binnen jouw branche. Als jij namelijk jouw ideeën, verhalen, ervaringen en hersenspinsels deelt met anderen gaan anderen je herkennen als iemand die verstand van zaken heeft en bereid is om dat te delen. En daarmee wordt je aantrekkelijk. Wanneer jij investeert in het delen van waardevolle informatie op een aantrekkelijke manier, gaan mensen over je praten. Je wordt een ‘gever’ in plaats van een ‘haler’. Dat is niet alleen belangrijk voor je positionering in de markt, maar vooral ook voor het creëren van duurzame relaties en het krijgen van klanten.


Geniaal voorbeeld van content marketing door de website welovecycle.com

Vier pijlers om succesvol te worden met content marketing

Er zijn vier pijlers die het verschil maken tussen ondernemers die slagen met online marketing en ondernemers die falen?

Pijler 1: Consistentie

‘Hoe vaak moet ik bloggen of videos maken?’ Een veelgestelde vraag door ondernemers die net beginnen met online marketing. Het antwoord is eenvoudig: zo vaak je kunt. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want als ondernemer (zeker als zzp’er of zelfstandig professional) heb je enorm veel te doen. Administratie, klanten nabellen, offertes maken, bijleren, debiteuren beheer, acquireren en ga zo maar door. Waar haal je de tijd vandaan om dan ook nog aan je marketing te werken?

Natuurlijk is het belangrijk om veel content te creëren en te publiceren. Maar wellicht is nog belangrijker dan hoe veel content je creëert de vraag hoe consistent je content creëert. De artikelen, ebooks en videos die je maakt zijn namelijk bestemd voor je klanten. En als je alleen dingen op je website of op social media plaats ‘als je er zin in hebt’ of ‘als je tijd over hebt’ dan is de kans klein dat je er succes mee bereikt. Je wilt namelijk een verwachting creëren bij je klant. Eén van de blogs die ik regelmatig volg is die van Bright. Zij schrijven artikelen over de laatste nieuwtjes uit radio-techni-land. Omdat ik uit ervaring weet dat ze heel regelmatig nieuwe artikelen schrijven (inmiddels dagelijks) kom ik er regelmatig terug om te kijken wat ze te melden hebben. Als ik een aantal keer op hun website was gekomen en geen nieuwe informatie had aangetroffen was ik waarschijnlijk gestopt met het bezoeken van de website. Conclusie: je kunt beter één artikel plaatsen op één vaste dag per week / maand dan in een keer vijf artikelen plaatsen en daarna maanden niets meer.

Pijler 2: Kwaliteit

Ben je wel eens teleurgesteld geweest, toen je je naam en mailadres achterliet in ruil voor een veelbelovend ebook? Om er even later achter te komen dat het ebook wat bij elkaar geharkte informatie was waar je niets mee kon. En het was nog lelijk in elkaar gezet ook. Vervolgens kreeg je allerlei mailtjes die niet relevant waren op tijden dat je er geen zin in had van iemand waar je niet blij van werd. Als je dit ooit hebt meegemaakt dan begrijp je dat het enorm belangrijk is om je te onderscheiden in de kwaliteit die je levert. Zorg ervoor dat je inhoudelijk écht iets nuttigs te melden hebt en dat je mensen verder helpt met praktische oplossingen en verfrissende ideeën. Besteed zorg en aandacht aan je uitingsvormen. Of dat nu een blogartikel, een ebook of een video is.

Verkies kwaliteit op de lange termijn boven kwantiteit op de korte termijn
In het verleden heb ik ooit een student ingehuurd om artikelen voor me te schrijven. De kwantiteit was fantastisch. Voor heel weinig geld kreeg ik heel veel woorden op papier. De kwaliteit van de inhoud was echter belabberd. Resultaat: de artikelen kregen weinig respons, werden weinig gedeeld en het voegde weinig toe aan de beleving van mijn toegevoegde waarde voor mijn klanten. Sterker nog: ik vermoed zelfs dat het afbreuk deed aan de kwaliteitsbeleving van mijn merk. Onthoud goed: alles wat je doet afbreuk of draagt bij aan de groei van je positionering in de markt. De investering in kwaliteit is het meer dan waard. Investeer in je klanten en ze investeren in jou!

Pijler 3: Relevantie

Ieder jaar als ik terug kom van vakantie verbaas ik me weer op hoeveel nieuwsbrieven ik geabonneerd ben. Als ik vervolgens de nieuwsbrieven (of autoresponders) ‘doorblader’ kom ik erachter dat de ene helft me iets probeert te verkopen en de andere helft alleen maar over zichzelf vertelt. Slechts enkele zenders van nieuwsbrieven zijn bezig met wat ik boeiend vind en waar ik op zit te wachten. Helaas zijn ze schaars. Drie keer raden voor welke nieuwsbrieven ik me uitschrijf en voor welke nieuwsbrieven ik ingeschreven blijf? Juist!

Had ik het al over relevantie gehad?
Relevantie, relevantie, relevantie. Oké, nog een keer dan: relevantie. Dit is het toverwoord om ervoor te zorgen dat jij een belangrijke positie in je markt inneemt. Of het nu gaat over je online marketing of je ‘offline’ producten of diensten: zorg ervoor dat je relevant bent voor je prospect of klant. Vraag jij je af waarom je blogs niet worden gedeeld, tweets niet worden geretweet of Facebook posts niet worden geliked? De kans is groot dat je niet relevant genoeg bent.

Pijler 4: Interactie

Ik weet nog goed dat ik in mijn tienertijd veel heb rondgehangen op de digitale hangplek ‘Ilse Chat’. Onder de bijnaam ’TheFizz’ chatte ik dan met andere leeftijdgenoten die daar ook rond hingen. Wat was de lol daar nu van: praten over zinnige en onzinnige dingen met mensen die je totaal niet kende of kon zien? Het antwoord is: een gevoel van verbinding. Het gevoel dat ik het beste kan omschrijven als ‘Wij zitten hier met z’n allen op dezelfde plek te praten over dezelfde dingen. We kennen elkaar niet. We hoeven niets van elkaar. En toch zijn we hier samen’. Exact dit gevoel wil je creëren met je (potentiële) klanten. Een gevoel van verbinding en betrokkenheid door het creëren van interactie.

Google kijkt naar hoe belangrijk jij bent
Wist je dat zowel Google als alle social media kijkt naar ‘hoe belangrijk jij bent’ op basis van de mate van interactie? Het is relatief eenvoudig: als er veel over of met jou (profiel, website, fanpage etc.) gepraat wordt dan zal je wel belangrijk zijn. Als je dus online meer bereik wilt hebben dan is het belangrijk dat je de interactie aan gaat met mensen: zoveel mogelijk. Dit kan door mensen te vragen om te reageren op je blogartikel, een vraag te stellen op Facebook of door iets opmerkelijks te doen en daarover te publiceren. Zorg ervoor dat je opvalt tussen andere ondernemers. Laat jouw unieke ‘stemgeluid’ horen en durf te vragen om reacties.

De content marketing cirkel

Op basis van bovenstaande vier pijlers is de content marketing cirkel gebouwd. Deze cirkel is een visuele weergave van het continue proces van contentmarketing. Als je alle stappen volgt weet je zeker dat je het maximale resultaat uit je werk haalt. De zes stappen zien er als volgt uit:

content-marketing-cirkel

Stap 1: Inventariseer je doelgroep

Waarom denk je dat het belangrijk is om eerst in kaart te brengen voor wie je content creëert? Inderdaad, daar hebben we ‘m weer: relevantie! Als jij je lezers en kijkers wilt raken dan moet je ze kennen. Doe daarom marktonderzoek. Stel vragen aan je klant en probeer met concrete tips, tools en tactieken te komen om ze verder te helpen. Alleen als je content deelt die relevant is voor je doelgroep zal er over je gepraat worden.

Stap 2: Kies thema’s en onderwerpen

Wanneer jij je doelgroep in kaart hebt gebracht dan heb je je als het goed is ook wat zijn of haar problemen zijn, welke oplossingen ze denken nodig te hebben en wat ze al hebben geprobeerd. Dit geeft een aardige richting voor thema’s en onderwerpen waarover je content kunt creëren. De volgens stap is om een mindmap te maken om zoveel mogelijk ideeën te genereren. Op basis hiervan kun je zoekwoordonderzoek doen.

Stap 3: Creëer content

Als je weet wie je doelgroep is, aan welke oplossingen zij behoefte hebben en op welke woorden er gezocht worden is het tijd om content te maken. Er zijn verschillende vormen van content te bedenken die in meer of mindere mate effectief zijn:

 • weblog
 • nieuwsbrieven
 • quote en afbeeldingen
 • kennisbank op je website
 • ebooks
 • white-papers
 • fysieke boeken
 • video’s
 • online trainingen
 • infographics
 • webinars
 • podcasts
 • live events

Het mooie van content is dat je, zodra je het eenmaal hebt gemaakt, voor altijd kan gebruiken. Wanneer je net begint met het creëren van (digitale) producten dan zul je je waarschijnlijk regelmatig afvragen ‘waar begin ik aan?’. Vergelijk je niet met anderen: iedereen is klein begonnen. Gewoon bij het begin. Start met de basis en ga van daaruit langzaam verder om die basis verder uit te breiden.

Stap 4: Promoot je content

Oké, je hebt artikelen geschreven, video’s gemaakt en een aantal ebooks. Een gedeelte heb je rechtstreeks op je website of op je social media kanalen geplaatst en een ander gedeelte kunnen mensen krijgen als ze zich inschrijven voor je nieuwsbrief. (in de Zakelijk Succes Strategie is dit te vinden als ‘optin’) Vanaf nu zijn er vier manieren waarop mensen bij de door jouw gecreëerde content kunnen komen:

 1. Door het zoeken in een zoekmachine komen ze op je website terecht. Dit kan een behoorlijke tijd duren, zeker als je net begint. Je bent volgens Google namelijk nog geen ‘autoriteit’ op internet en zal daarom niet direct hoog in de zoekmachines komen.
 2. Ze zitten toevallig op je website en zien dat je een nieuw artikel hebt geschreven. Het aantal mensen dat
 3. Ze ontvangen een email van je waarin je ze doorverwijst naar het specifieke artikel. Dit is alleen effectief als je al een lijst met mailadressen hebt die hebben aangegeven emails van je te willen ontvangen. Als je net start is dit niet direct een optie.
 4. Ze zien een berichtje op social media en klikken door naar je website. Dat betekent dat je dus beter niet het hele artikel plaatst op je Facebook pagina of via LinkedIn, maar een gedeelte van je artikel promoot met een ‘lees meer’ linkje erachter. Dit is als je net begint misschien wel de meest effectieve manier.

Tip: Bekijk ook eens dit artikel waarin ik je 12 manieren laat zien hoe je meer bezoekers op je website kunt krijgen.

Stap 5: Meten en evalueren

Hoppa. Goed bezig. Content geschreven en gepromoot. Nu is het belangrijk dat je gaat meten wat werkt en wat niet werkt. Veel ondernemers (zelfs online marketeers!) meten hun resultaten niet. Dom! Hoe kun je weten wat werkt en wat niet werkt zonder je resultaten te meten en te evalueren? Antwoord: dat kan niet. Het is heel belangrijk om in je marketing meetbaar te maken wat werkt en wat niet werkt. De makkelijkste manier is door het installeren van Google Analytics op je website. Ideaal gezien richt je daarna ook je analytics dashboard in zodat je helemaal overzicht hebt wat wel en wat niet werkt. Lukt het je niet om dat zelf te doen? Huur er iemand voor in: het is meten of zweten.

Een andere, minder statistische, manier om te evalueren welke content goed werkt en welke content minder goed werkt is door door in de gaten te houden welke posts er uitspringen. Publiceer je een update op Facebook waar heel veel reactie op is? Kijk dan eens waarom mensen reageren en wat je anders hebt gedaan dan andere keren. Schrijf je een blogartikel wat spontaan heel veel wordt gedeeld? Analyseer waarin dit blogartikel afwijkt van andere artikelen. Probeer patronen te ontdekken in wat wel en wat niet werkt.

Stap 6: Recycle je content

Als jij een zogeheten ‘kenniswerker’ bent dan is misschien wel een van de grootste uitdagingen in het werken aan je contentmarketing dat je onbewust bekwaam bent op veel gebieden. Ik weet zeker dat jij heel veel kennis in huis hebt waarvan het voor jou zo normaal is dat je vergeet hoe bijzonder het is. Alles wat jij weet over je vakgebied kan interessant zijn voor mogelijke klanten. Struin dus eens door al je aantekeningen heen. Bekijk eens een oude training die je op de plank hebt liggen. Zoek artikelen op die je ooit eens hebt geschreven. Alles kan relevant zijn voor je klanten. Wellicht moet je het anders verpakken, maar de inhoud kan zomaar waardevol zijn. Het recyclen van je content kan op vele manieren. Als voorbeeld: als ik ergens een training geef voor een groot publiek laat ik dit op video opnemen. Deze video kan ik gebruiken om een (gratis) online training van te maken. Ik kan de audio gebruiken voor een podcast. Met dezelfde video kan ik ook iemand aan het werk zetten om er artikelen over te schrijven of een ebook van te maken. Denk je dat je alles al wel verteld hebt? Dan ken je waarschijnlijk je klant nog niet goed genoeg. Er zijn altijd nieuwe uitdagingen waarmee jij hem/haar verder kunt helpen. En als je echt al je bronnen hebt uitgeput dan is het tijd om een nieuwe doelgroep erbij te zoeken en opnieuw bij stap 1 van de contentmarketingcirkel te beginnen.

Leuk weetje: Wist je dat trouwens dat Steve Jobs er al heel vroeg bij was met content marketing? Hij gebruikte in 1991 al content marketing binnen zijn bedrijf om zijn ideeën te promoten:

Maak een content marketing plan

Inmiddels heb je behoorlijk wat informatie over content marketing. Misschien duizelt het je zelfs en vraag je je af waar je moet beginnen. De contentcirkel is duidelijk en concreet, maar waar begin je nu? Om het je makkelijk te maken heb ik daarom een gratis online training gemaakt waarmee jij in een aantal stappen aan de slag gaat met je online marketing en content marketing. Schrijf je hieronder in en download de training vandaag nog.

Hoe de marketingcirkel jou kan helpen om meer klanten te krijgen…

Heb jij ook weleens het gevoel dat je heel hard moet werken om klanten te krijgen en te houden? Heel veel ondernemers zijn continu bezig met het krijgen van nieuwe klanten. Ze gaan naar netwerkborrels, bouwen een website en zijn actief op verschillende social media kanalen. En in al die drukte vergeten ze te zorgen voor hun huidige klanten. Dat is jammer, want juist je huidige klanten helpen je om je bedrijf te laten groeien.

Verbeter je internet marketing en bereik meer in minder tijd!

Internet marketing

Online marketing, het vakgebied groeit als nooit tevoren en ook jij kan er eenvoudig mee aan de slag gaan. Je werkt (vooral) online en je richt je op de marketing van een website, webshop of ander digitaal kanaal. Marketing staat voor het ‘vermarkten’ van je product of je dienst, wat betekent dat je deze zo aantrekkelijk mogelijk onder de aandacht dient te brengen. Slaag je daarin? Dan levert de online marketing je een prachtig rendement op en kun je bijvoorbeeld een passief inkomen genereren.

Wat is het?

Internet marketing bestaat uit verschillende onderdelen. Je kunt met een Google Adwords campagne heel gericht adverteren en nieuwe bezoekers aantrekken, maar je kunt daarnaast volgers verzamelen op Twitter, op zoek gaan naar likes of Facebook of waardevolle content toevoegen en daarmee nieuwe bezoekers interesseren. Internet marketing is ontzettend breed, waardoor je hiermee creatief aan de slag kunt gaan. Zorg ervoor dat je je eigen website of webshop zo creatief mogelijk presenteert, via de kanalen waar je doelgroep gebruik van maakt. Zijn ze veel actief op Twitter? Plaats daar dan interessante links en leuke acties. Maken ze vooral gebruik van Facebook? Richt je klantenservice dan daar in, zodat alle klanten mee kunnen lezen hoe goed je eventuele vragen beantwoordt en hoe je problemen oplost.

Hoe kan ik van start?

Je kunt heel eenvoudig zelf van start, door allereerst na te denken over het kanaal dat je wilt gebruiken. Ga je voor de sociale media, of is je doelgroep vooral op zoek naar interessante en waardevolle artikelen met wat meer diepgang? Kun je geheimen binnen je branche onthullen, of handige tips delen waar je bezoekers echt wat aan hebben? Zoekt je doelgroep massaal via Google op bepaalde keywords, waar je met Google Adwords op kunt inspelen, of bezoeken ze andere websites waar je advertentieruimte kunt kopen?

Wat levert het op?

Internet marketing levert nieuwe bezoekers op, zodra je de doelgroep op de juiste manier weet te benaderen. Zorg dat je bent waar zij zijn en zorg dat je de informatie aanbiedt die je potentiële klanten zoeken. Presenteer aantrekkelijke kortingen of diepgaande informatie en doe dat precies daar waar je doelgroep er naar op zoek is. Slaag je daarin? Dan kun je veel nieuwe bezoekers op je website of in je webshop verwachten. Het is vervolgens de kunst deze te optimaliseren, zodat je bezoekers ook daadwerkelijk converteren en de internet marketing je een hogere omzet op zal leveren.

Wil je meer manieren weten hoe internet marketing je bedrijf helpt groeien? Lees dan het artikel: 7 manieren waarop internet marketing je bedrijf helpt groeien