Meer informatie? Neem vrijblijvend contact op via: 030 – 200 10 20

Executive Coaching

Bart van den Belt is een bekende Nederlandse auteur, spreker en businesscoach. Tegenwoordig richt hij zich vooral op ondernemers en topmanagers, en helpt hen om in hun privéleven net zo succesvol te worden als op zakelijk vlak. “Er zijn veel  topmanagers, CEO’s en DGA’s die financieel vrij zijn, maar emotioneel failliet.”

 

 

 

 

 

 

 

Publicatie: Discovery Magazine, Januari 2020

Van den Belt heeft zijn sporen verdiend in de zakenwereld. Als oprichter van de Zakelijk Succes Academie, een geaccrediteerde post-hbo-ondernemersopleiding, beschikt hij zowel over veel praktijkervaring als manager, als over een uitgebreid scala aan coachingsvaardigheden. “Het is mijn doel om managers te helpen zichzelf weer terug te vinden, wanneer de maalstroom van hun carrière hen dreigt te overweldigen,” aldus Van den Belt.

Financieel vrij, Emotioneel failliet

“Deze mensen werken jarenlang om succes, status en geld te verdienen, om vervolgens tot de ontdekking te komen dat ze daar niet gelukkig van worden. Ik ontmoet zo veel succesvolle mensen die diep ongelukkig zijn in hun privéleven of moeite hebben om buiten het werk om goede, persoonlijke relaties te onderhouden,” zo legt Van den Belt uit. “En er is niets erger dan jarenlang een berg te beklimmen om er vervolgens aan de top achter te komen dat het de verkeerde berg was.”

De meeste managers hebben er geen moeite mee om beslissingen te nemen en leiding  te geven, maar daar hebben ze in hun privéleven meestal weinig aan, zo legt Van den Belt uit. “Ze zijn strategisch sterk, maar weten niet hoe ze in emotioneel opzicht voor verbinding kunnen zorgen, hoewel daar vaak verder mee zou komen, zeker in een gezinssituatie. Ze belanden dan in een emotioneel faillissement, dat schril afsteekt tegen hun professionele succes.”

Je ego loslaten

Om managers uit deze benaderde situatie te helpen ontsnappen, wil Van den Belt hen helpen zichzelf terug te vinden wanneer er van alle kanten aan hen wordt getrokken. “Vaak hebben mensen in leidinggevende posities het idee dat ze letterlijk onmisbaar zijn, dat het bedrijf zonder hen ten dode opgeschreven zou zijn. Ze durven het werk nooit los te laten en, als gevolg daarvan investeren ze te weinig in hun persoonlijke en emotionele ontwikkeling.”

Van den Belt geeft toe dat dat een les is die hij zelf ook heeft moeten leren. “In mei verwachten we een baby, en dan neem ik vier maanden vrij. Vijf jaar geleden zou ik dat niet gekund hebben: mijn ego had toen niet om kunnen gaan met het gevoel dat ik in feite best gemist kan worden, en dat mijn bedrijven prima door blijven draaien zonder mij. Dat is een leerproces dat veel leiders doormaken.”

Een coachingsrelatie gebaseerd op vertrouwen

Om dit leerproces te vergemakkelijken, benadert Van den Belt de coachingsrelatie als een goede vriendschap. “Wanneer je dergelijke gevoelige thema’s behandelt, is het van essentieel belang dat het vertrouwen niet geschaad wordt. Ik deins er niet voor terug om beestje bij zijn naam te noemen. Ik zal het probleem dus vaak hard aanpakken, maar de persoon altijd met zachtheid,” zo legt hij uit.

“Net als een goede vriend, zeg ik dingen tegen mijn cliënt die hij eigenlijk niet wil horen, maar die iedereen om hem heen al lang weet. Dat is wat een vriend ook zou doen, alleen heb ik het voordeel dat ik het allemaal van een afstandje kan bekijken. En in tegenstelling tot iedereen die om hen heen staat, stel ik geen eisen of voorwaarden aan de manager: mijn rol is simpelweg hen en hun ontwikkeling te ondersteunen.”

Jij bent zelf de bottleneck. Altijd.

Uiteindelijk, daar is Van den Belt van overtuigd, zal dit managers niet alleen privé helpen, maar zal het ook zijn weerslag hebben op het bedrijf. “Als er iets mis is in een bedrijf, moet je vaak naar de top van de organisatie kijken. Mijn mentor John Maxwell noemt dit de ‘Wet van het Deksel’: een bedrijf kan slechts zo ver groeien als de leidinggevende capaciteiten van de topmanagers dat toestaan. Als de topmanager om de een of andere reden is vastgelopen, kan het bedrijf ook geen groei meer doormaken. Ik vertel mijn cliënten vaak dat zij zelf de bottleneck vormen.”

“Ik geloof stellig in dienend leiderschap. Om een echte leider te zijn, moet je je succes kunnen vinden in het dienen van anderen, in plaats van in status,” aldus Van den Belt. “Uiteindelijk wil je dat je bedrijf dienstbaar is aan je klanten, maar dat is een proces dat top-down verloopt. Als topmanager moet je je medewerkers het goede voorbeeld geven in het dienen van je klanten. Zoals Mahatma Gandhi ooit zei: ‘de beste manier om jezelf te vinden, is je te verliezen in het dienen van anderen.’ Ik heb ontdekt dat dat waar is.”

===

Huur Bart in als executive coach

Executive coaching helpt een DGA of CEO de eigen kwaliteit te ontdekken en eventueel onderbelichte onderdelen verder te ontwikkelen. Zo is het mogelijk om de individuele en organisatorische doelen optimaal te bereiken. Daarnaast richt de coaching zich heel duidelijk op het aanbrengen van focus en discipline, om ervoor te zorgen dat er een pad uitgestippeld kan worden. Door kritische doelen te benoemen en deze vervolgens te onderzoeken is het mogelijk om structuur aan te brengen in de agenda. Executive coaching helpt op die manier indirect met het daadwerkelijk bereiken van deze doelen, aangezien structuur leidt tot meer productiviteit.

Onderwerpen bij executive coaching

Executive coaching kan een aantal verschillende vormen aannemen, waarbij onderwerpen aan bod komen die in uw geval relevant of van een groot belang zijn. Zo kan het gaan om het bijdragen aan een groei in emotionele intelligentie, maar is het aan de andere kant ook mogelijk om te leren gaan met grote hoeveelheden informatie. Verder richt de coaching zich op het samenstellen van de missie, doelen, strategie en visie van een onderneming en het identificeren van de bekende beren op de weg. Executive coaching zorgt voor het verbeteren van de performance, door specifieke problemen of lastige situaties met behulp van een goede structuur aan te pakken.

Neem vrijblijvend contact op