De Rationeel Emotieve Therapie kan je helpen om irrationele overtuigingen (vanuit het verleden) te vervangen, door nieuwe overtuigingen die je in de praktijk toe kunt passen. De RET-therapeut kan je daarbij helpen, op basis van een 4G schema dat jullie samen op kunnen stellen.

4G schema

Wil je gebruik maken van het 4G schema? Dan is het allereerst van belang om zelf je eigen irrationele overtuigingen en de emotionele gevolgen in kaart te brengen. Dit zal in het begin nog niet meevallen, zelfs wanneer je er volledig open voor staat en je de Rationeel Emotieve Therapie wilt gebruiken om een stap verder te komen. Je kunt gebruik maken van een aantal handige cue’s, op basis van de 4G’s uit het schema.

Ga uit van een gebeurtenis, die vooraf ging aan het emotionele probleem dat je ervaart. Wat gebeurde er, of van welke uitlokkende situatie was er sprake? Wat was een gedachte die volgde op de gebeurtenis? Trok je de juiste conclusie, of zorgden de gedachten wellicht tot het begin van een irrationeel denkbeeld? Probeer de gevoelens die je ervoer onder woorden te brengen, als het gevolg van de gedachten die je had over de gebeurtenis die er plaatsvond. Kijk ten derde terug op het gedrag dat je vertoonde, als het gevolg van de hiervoor beschreven ontwikkeling.

Irrationele overtuigingen vervangen

Via het 4G schema kom je tot een inzicht in je irrationele overtuigingen, waardoor je de mogelijkheid hebt om deze te gaan vervangen. Probeer na te gaan welke overtuigingen irrationeel zijn, door in te gaan op de aspecten die hierop wijzen. Je zal merken dat je er op die manier in slaagt om je eisen bij te stellen, of je bijvoorbeeld minder te laten leiden door prestatiedrang.

Nieuwe overtuigingen in de praktijk toepassen

Je kunt de Rationeel Emotieve Therapie gebruiken om irrationele overtuigingen te vervangen door nieuwe overtuigingen. Je doet dit door zelf aan de slag te gaan met nieuwe gedachten, om ervoor te zorgen dat je hier ook gevoelsmatig achter kunt gaan staan. Het is de kunst om er veel mee te oefenen, om er op die manier als het ware een automatisme van te maken. De Rationeel Emotieve Therapie leert je nieuwe denkbeelden te ontwikkelen, om op de juiste manier om te gaan met gebeurtenissen en uitlokkende situaties.

Heb jij last van irrationele overtuigingen?

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *