Soms zou je willen dat je de hele wereld kon veranderen. Alles aanpakken zodat het beter bij jezelf past. Maar er zijn grenzen aan wat je kunt beïnvloeden. Wanneer je verantwoordelijkheid neemt voor iets waar je geen invloed op kunt uitoefenen, dan voer je een zinloze strijd. Als je leert wat je wel en wat je niet kan beïnvloeden kan dat veel rust bieden. Er zijn drie cirkels die je daarbij kunnen helpen.

Stephen Covey: Cirkel van invloed en betrokkenheid

Wellicht heb je weleens van Stephen Covey gehoord. Dit was een Amerikaanse auteur, filosoof en managementdenker die met zijn ideeën een groot verschil heeft gemaakt in het leven van veel mensen. Zijn bekendste boek is The seven habits of highly effective people. Hierin beschrijft hij dat er twee cirkels zijn waarbinnen je actief bent.

Cirkel van betrokkenheid

De grootste cirkel, de buitenste, is de cirkel van betrokkenheid. Binnen deze cirkel proactief of reactief gedrag -cirkels_van_coveyvalt alles waar je op de een of andere manier bij betrokken bent, maar waar je niet direct invloed op kunt uitoefenen. Het advies van Covey is om geen aandacht te besteden aan zaken die zich in de cirkel van betrokkenheid bevinden. Het toch proberen kost je te veel energie, en levert je weinig tot niets op.

Stel bijvoorbeeld dat een vriend hebt die altijd beren op de weg ziet. Bij alles waar jij enthousiast over bent komt hij moeiteloos met redenen waarom het niet zal lukken. Wat je ook probeert, je kan zijn gedachten niet veranderen. Het is verspilde moeite om hem te blijven overtuigen.

Cirkel van invloed

De tweede cirkel die Stephen Covey onderscheidt, is de cirkel van invloed. Binnen deze cirkel vallen alle omstandigheden of personen waar je bij betrokken bent én waar je invloed op kunt uitoefenen. Volgens Covey is dit de cirkel waarop je je het beste kunt richten.

Stel nu dat de zojuist beschreven persoon niet je vriend is, maar een collega waarmee je regelmatig moet samenwerken. Dan is het belangrijk om te kijken waar je wél invloed op kunt uitoefenen. Dat is bijvoorbeeld je eigen irritatie. Ook kun je bepaalde gespreksonderwerpen mijden. Hou de gesprekken functioneel, en deel je enthousiasme met iemand anders. Zo verspil je niet onnodig energie.

Cirkel van verantwoordelijkheid

In mijn trainingen onderscheid ik nog een derde cirkel: de cirkel van verantwoordelijkheid. Ieder mens heeft verschillende rollen. We zijn collega, broer of zus, vriend, twitteraar, klant, mentor, en nog veel meer. En tegenwoordig zijn we continu online en willen we overal bij betrokken zijn. Een grote valkuil. Niet voor niets is het aantal burn-outs de afgelopen jaren explosief gegroeid.

Zeker als het gaat om het stellen van grenzen is de cirkel van verantwoordelijkheid belangrijk. In het verleden waren organisaties hiërarchisch ingericht. Je deed wat ‘de baas’ zei, en er waren duidelijke functieomschrijvingen met heldere taken. Maar tegenwoordig verwacht het management steeds meer dat je proactief bent, zelf verantwoordelijkheid neemt en eigenaarschap ervaart. Het gevolg is dat het soms lijkt alsof je overal ‘iets mee moet’. Juist daarom is het belangrijk om te weten waar je daadwerkelijk verantwoordelijk voor bent, en waarvoor niet. Durf je grenzen aan te geven.

Vind je dat lastig? Stel jezelf dan twee belangrijke vragen:

  • Kan ik op deze situatie invloed uitoefenen?
  • ben ik er, vanuit mijn rol, verantwoordelijk voor?

Is het antwoord op die laatste vraag nee? Stel dan duidelijke grenzen. Zeg vriendelijk, maar beslist, nee.

In mijn boek ‘Fluitend Veranderen’ ga ik verder in op het met plezier veranderen van je leven.

De 4 vragen van Byron Katie zien er op het eerste gezicht heel eenvoudig uit, maar kunnen tot een enorme verandering in je leven leiden:
• Is het waar?
• Kun je absoluut zeker weten dat het waar is?
• Hoe reageer je op die gedachte?
• Wie zou je zijn zonder deze gedachte?

Stress en hersenspinsels

De 4 vragen van Byron Katie helpen je om stress en hersenspinsels op de juiste manier te benaderen, om uiteindelijk weer meer rust in je leven te krijgen. Ben je er van overtuigd dat de buurvrouw het op je voorzien heeft, je collega een luie donder is of je geliefde je zal gaan verlaten? Dit kan je een hoop stress opleveren, waardoor het verstandig is om jezelf de 4 vragen van Byron Katie te stellen.

Is het waar?

Laat je onzekerheden en emoties even los en vraag jezelf eens af of het echt waar is. Je hebt kans dat die collega alleen lui lijkt op het moment dat jij even langs loopt, maar je in de resultaten nergens een bewijst voor luiheid kan vinden. Deze van de 4 vragen van Byron Katie kan je helpen in een vroeg stadium een niet-realistische gedachte te ontdekken.

Kun je absoluut zeker weten dat het waar is?

Is het mogelijk om na te gaan of de gedachte die je hebt 100% zeker waar is? Wil je geliefde inderdaad bij je weg? Hoe kun je dat met absolute zekerheid controleren, zonder het aan hem of haar te vragen? Je kunt niet in zijn of haar hoofd kijken, dus hoe kun je absoluut zeker weten dat het waar is? Deze van de 4 vragen van Byron Katie kan je behoorlijk aan het twijfelen maken, op basis waarvan je in kunt zien dat de stress nergens voor nodig is.

Hoe reageer je op die gedachte?

Ga bij jezelf na hoe je omgaat met de gedachte die je hebt, bijvoorbeeld dat je collega inderdaad maar lui is. Hoe voel je je wanneer je je collega rustig naar buiten ziet kijken, zonder hard aan de slag te zijn? Maakt het je boos, jaloers of wellicht gefrustreerd? De kans is groot dat je jezelf onnodig aan het opjutten bent, over iets waar je geen invloed op hebt of zelfs niets mee te maken hebt. Probeer de gedachten los te laten, zeker wanneer je er niets aan kunt veranderen. Deze van de 4 vragen van Byron Katie helpt je kritisch naar jezelf te kijken en geen energie te verspillen aan gevoelens die je niet verder helpen.

Wie zou je zijn zonder deze gedachte?

Tenslotte kun je deze van de 4 vragen van Byron Katie gebruiken om na te gaan hoe de wereld eruit zou zien wanneer je de gedachte loslaat. Zou je je opgelucht voelen, of er zelfs blij van worden? Bekijk je antwoorden op de verschillende vragen en ga na of je voldoende grond hebt om aan de gedachte vast te blijven houden: waarschijnlijk niet!

Wat vind je van deze 4 vragen?

De Piramide van Maslow beschrijft 5 verschillende stadia, waarin we ons tijdens het leven kunnen bevinden. We kunnen slechts een trede klimmen wanneer we de onderliggende hebben weten te vervullen.

Primaire behoeften

Je dient volgens de Piramide van Maslow allereerst te zorgen voor je primaire (biologische) behoeften. Je kunt hierbij denken aan voedsel en drinken, maar bijvoorbeeld ook aan warmte en zuurstof. Deze elementen heb je nodig om te overleven. Bovendien zal je weinig behoeften hebben aan bovenliggende lagen uit de Piramide van Maslow, wanneer je er niet in slaagt om deze te vervullen.

Bestaanszekerheid

Vervolgens kun je de stap maken naar bestaanszekerheid, door te werken aan je veiligheidsbehoeften. Denk hierbij aan beschutting en bescherming, bijvoorbeeld in de vorm van een dak boven je hoofd. Dit is iets waar je behoefte aan hebt wanneer je in de primaire behoeften hebt kunnen voorzien. Op het moment dat er innerlijke onrust ontstaat is het van belang om hierop terug te grijpen en ervoor te zorgen dat er weer voldoende bestaanszekerheid ontstaat.

Sociale behoeften

De volgende trede in de Piramide van Maslow heeft betrekking op de sociale behoeften. Wanneer we ons veilig en beschermd voelen willen we graag bij een bepaalde groep horen. Je kunt je aanmelden bij een vereniging, een club of zoeken naar een gezellige groep vrienden. Ook het gezin helpt ons om te voorzien in onze sociale behoeften, maar alleen wanneer we voldoende bestaanszekerheid hebben.

Erkenning

Wanneer je vervolgens verder klimt op de Piramide van Maslow zal je zoeken naar erkenning. Je ontleent je zelfvertrouwen aan de waardering die je ontvangt, bijvoorbeeld door je succes, maar ook door je vrijheid en onafhankelijkheid en te zijn wie je bent. Je zal merken dat je respect en waardering bij anderen probeert te oogsten, op basis van je verdiensten en dat wat je hebt weten te bereiken.

Zelfontwikkeling

Bereik je de hoogste trede van de Piramide van Maslow? Dan zal je zoeken naar zelfverwerkelijking, of zelfontwikkeling. Indien je in alle overige behoeften hebt weten te voorzien kun je volledig de persoon zijn die je bent. Je kunt waarde toevoegen in je werk of in het algemene bestaan en zorgen voor de vrije zelfontplooiing. Dit is het hoogste niveau van de Piramide van Maslow, die lang niet iedereen bereikt.

Herken jij in welk stadia jij je bevindt?

Zoek je naar een communicatietraining? Meld je hier direct voor aan, neem contact op voor meer informatie of lees hoe je toe kunt werken naar een effectieve training. Communicatietraining bestaat uit veel meer dan alleen het trainen van je communicatieve vaardigheden. Het is van belang om een doel voor ogen te nemen, hier effectief aan te werken en daarbij gebruik te maken van praktijkgerichte voorbeelden. Juist door in te gaan op je alledaagse activiteiten zorg je er met de communicatietraining voor dat je daadwerkelijk een stap vooruit kunt zetten.

Doelstelling van de communicatietraining

We gaan binnen de communicatietraining allereerst uit van het doel dat je voor ogen hebt. Heb je moeite met je non-verbale communicatie, begrijp je niet goed wat anderen van je vragen, of vind je het lastig om je gevoel onder woorden te brengen? In alle drie de gevallen zullen we de communicatietraining heel anders vorm moeten geven, om tot het gewenste resultaat te komen. Word je meer bewust van je eigen uitstraling. Leer beter te luisteren en door te vragen. Leer de juiste woorden te vinden om op een constructieve manier aan te geven wat je voelt.

Communicatieve vaardigheden

Communicatieve vaardigheden kunnen we leren, het is de kunst om ons zo te ontwikkelen dat we deze op het juiste moment toepassing. Communicatie zit ontzettend complex in elkaar, waardoor het van belang is om hier doelgericht aan te werken. De communicatieve vaardigheden maken een essentieel onderdeel uit van de communicatietraining, maar helpen je alleen wanneer je deze op het juiste moment weet toe te passen. Werk in een dergelijke training daarom zoveel mogelijk aan de hand van praktijkgerichte voorbeelden, het liefst in combinatie met situaties die je in je werk of privéleven veel tegenkomt.

Praktijkgerichte voorbeelden

Ga uit van de relatie die je hebt met je baas, de manier waarop je samenwerkt met de rest van het team of de wijze waarop de rollen thuis verdeeld zijn. Door te oefenen aan de hand van praktijkgerichte voorbeelden heb je de mogelijkheid om te profiteren van een effectieve communicatietraining. Leer hoe jij je beter kunt uiten, of hoe je signalen van de ander op kunt pikken.

Benieuwd naar wat een communicatietraining jou te bieden heeft, of wat daarbij komt kijken? Neem vrijblijvend contact op!

Wanneer we spreken over persoonlijke ontwikkeling zou je onderscheid kunnen maken tussen drie verschillende gebieden: persoonlijke groei, persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit. Deze drie gebieden worden regelmatig door elkaar gehaald maar zijn duidelijk verschillend. De drie gebieden leiden uiteindelijk naar persoonlijk succes.

Persoonlijke groei: bewust leven
Deze term wordt vaak gelijk gesteld aan persoonlijke ontwikkeling. Hoewel ze veel op elkaar lijken zijn ze toch verschillend. Persoonlijke groei gaat in essentie over bewustwording. Bewust worden dat je geprogrammeerd bent vanuit je verleden om op een bepaalde manier naar de wereld te kijken, te denken en te doen. Pas wanneer je bewust bent dat je niet de resultaten bereikt in je leven die je wilt kun je een keuze maken om aan de slag te gaan met dit te veranderen.
Lees meer over persoonlijke groei…

speker-persoonlijk-leiderschapPersoonlijk leiderschap: geef leiding aan jezelf
Wanneer we het hebben over persoonlijk leiderschap dan hebben we het over leiding geven aan jezelf. Persoonlijk leiderschap komt voort uit persoonlijke groei en is een voorwaarde om effectief te zijn. De kern van persoonlijk leiderschap is proactiviteit wat inhoud dat je je niet meer vooral laat leiden door prikkels uit je omgeving maar zelf een bewuste keuze maakt hoe je reageert. Je leeft dan niet meer vanuit oude denkpatronen, emotiepatronen en gedragspatronen maar vanuit een bewust gekozen manier van reageren. Het is de switch van onbewust aangeleerd gedrag naar bewust gekozen gedrag.
Lees meer over persoonlijk leiderschap…

Persoonlijke effectiviteit: meer bereiken met meer plezier
Wanneer je andere resultaten wilt bereiken, op welk gebied dan ook, zul je iets anders moeten gaan doen. Bij persoonlijke effectiviteit gaat het het om effectiever worden als persoon op die gebieden in je leven waarin je je resultaten wilt verbeteren. De twee belangrijkste vragen bij persoonlijke effectiviteit zijn: 1. Wat wil ik bereiken? en 2. Hoe ga ik dat doen?
Lees meer over persoonlijke effectiviteit…

Waarom is persoonlijke ontwikkeling juist nu zo belangrijk?

Er zijn vele redenen te noemen waarom het nu extra belangrijk is om aan de slag te gaan met persoonlijke ontwikkeling. Eén van de belangrijkste redenen is: omdat het kan! Volgens de pyramide van Maslow kunnen we alleen aan de slag met persoonlijke ontwikkeling als er aan de basisvoorwaarden van onze behoeften is voldaan.

Op dit moment leven we in een maatschappij waarin dat voor de meeste mensen zo is: we hebben eten, drinken en huisvesting. We leven over het algemeen in een veilige omgeving  en hebben sociale contacten. Waar er vroeger geen ruimte was om aan de slag te gaan met persoonlijke ontwikkeling is nu alle ruimte er. En dat biedt ons een kans om een verschil te maken in deze wereld en bij te dragen aan de kwaliteit van het leven van mensen die niet die basisvoorwaarden hebben! Hieronder een aantal voordelen van persoonlijke ontwikkeling op een rijtje;

– Je kunt makkelijker écht contact maken met mensen
– Je hebt een voordeel in je carrière: wanneer je in een organisatie werkt én als ondernemer
– Je kunt makkelijker je richting bepalen en resultaten bereiken
– Je geniet meer van het leven doordat je vaker in het hier en nu bent
– Meer geluk, succes, resultaten, energie enzovoort

Het bedrijf waar je werkt, gaat reorganiseren. De kans dat jouw positie verdwijnt, is groot. Je voelt spanning: wat gaat er gebeuren? Wie gaat uitmaken of jij over een half jaar nog aan het werk bent? Wie kun je vertrouwen? Je bespreekt je situatie thuis en met je vrienden en ze zijn het met je eens: je bent een slachtoffer van de crisis, je staat machteloos. Je hebt kritiek op de aanpak van het bedrijf: ze zouden…., hadden ze maar….. Je collega’s weten ook precies wie hier de schuld heeft. Je geluk lijkt af te hangen van factoren waar je geen enkele grip op hebt. Je reageert reactief, niet proactief.

Proactiviteit begint bij jezelf

patronen-doorbrekenDe sleutel om jezelf te bevrijden uit deze machteloze positie is proactief handelen. En proactiviteit begint bij jezelf. Wat als jij heel anders tegen deze situatie aan zou kijken? Wat als je je af zou vragen wat jij zelf kunt doen? Hoe zou je situatie veranderen als je doelen formuleerde die jou verder brengen?  Met een proactieve houding neem je de volle verantwoordelijkheid voor je eigen situatie. Een bevrijdend standpunt, want er is geen anonieme omgeving, waar je boos op kunt zijn. Je kijkt bovendien in de toekomst, en blijft niet hangen in het verleden of in het nu. Om echt proactief te kunnen zijn, moet je dus vooral ook kunnen loslaten. Oude gewoonten, zekerheden, lang gekoesterde frustraties en verwijten, gedachten over hoe het allemaal zo heeft kunnen lopen, je moet ze de rug toekeren om verder te kunnen komen.

Geef jij je leven vorm of doen je omstandigheden dat?
Proactieve mensen zien in dat zij hun leven zelf vormgeven. Stephen Covey noemt dit ‘handelen in de cirkel van invloed’. Mensen die proactief zijn, beseffen dat zij zelf de keuzes in hun leven maken en dat zij de bakens elk moment zelf kunnen verzetten. Ze grijpen crisissituaties aan om te onderzoeken welke nieuwe wegen nu voor hen openliggen en welke afslag hen verder zal brengen. Proactief zijn is dan ook de eerste en meest essentiële voorwaarde voor effectief leiderschap. Heb je er ook genoeg van om je te laten leiden, wil je zelf invloed hebben? Bekijk dan ook eens de video over proactief gedrag en reactief gedrag.

Gelukkiger worden door 10 manieren om je leven te versimpelen:

1. Zeg eens wat vaker ‘nee’
Nee is het nieuwe ja. Ben jij ook zo vaak bezig met het tevreden houden van andere mensen? Als dat zo is dan kan het best zijn dat je niet je eigen leven aan het leiden bent maar het leven van anderen. Wat wil jij eigenlijk? Zeg daar ja op en zeg tegen al het andere ‘nee’!

2. Schrap dingen van je to-do lijst
Kort je to-do-lijst in tot maximaal 7 actiestappen op een dag en doe niets meer dan erop staat. Het is prima om lange-termijn doelen te stellen alleen wanneer je meerdere lijstjes maakt die de hele dag voor je liggen dan word je daar gek van. Reduceer je huidige to-do lijstjes tot 1 to-do lijstje per dag en doe niets anders dan op je to-do lijstje staat. En mocht je het niet redden? Who cares?

3. Halveer je informatie-inname
Wist je dat we gemiddeld 4 tot 6 uur per dag (!) op internet zitten? Ons leven bestaat tegenwoordig voor een groot gedeelte uit online activiteiten. En wanneer we de computer afsluiten dan gaan we thuis verder met de televisie, iPad of iPhone. Om doodmoe van te worden. Halveer je informatie-inname en verdubbel je geluksgevoel.

4. Stop met Facebook
Dit sluit aan op punt 3. Facebook zorgt dagelijks voor een overload aan niet-nuttige informatie. Deze informatie moeten we wel verwerken en dat kan zorgen voor een overload. Ervaar je stress omdat je bang bent dingen te missen? Stop met een sociaal netwerk. Ga voor kwaliteit in plaats van kwantiteit.

10-manieren-om-je-leven-te-versimpelen5. Richt je op ervaringen in plaats van dingen
Er zijn zoveel dingen die anderen hebben en jij niet. En als jij ze dan eindelijk ook hebt dan merk je dat er weer andere dingen zijn die anderen hebben en jij niet. Zolang je je op dingen richt is je leven complex en wordt je diep ongelukkig door het gat tussen wat een ander heeft en wat jij hebt. Geniet van wat je wel hebt en wees er dankbaar voor! Verruil het willen hebben van dingen voor het willen hebben van ervaringen. Die verrijken je leven namelijk echt; daar groei je van.

6. Geef alles weg wat je niet echt nodig hebt
Ga je hele huis door en geef alles weg wat je niet echt nodig hebt. Gegarandeerd dat het zorgt voor opluchting. Stop met je omringen met spullen…

7. Kies welke relaties belangrijk zijn
Wil je met iedereen vrienden zijn? Dan kun je met niemand vrienden zijn. Bepaal welke mensen in je leven écht belangrijk zijn en richt je daarop.

8. Stop met zo veel willen
Wil jij ook zo veel? Dingen zien, mensen ontmoeten, spullen hebben, bloggen, twitteren, instagrammen, video’s maken, boeken schrijven, je leven veranderen etc… Waarom wil je eigenlijk zo veel? Waarschijnlijk omdat het kan. Stop met zoveel willen en geniet meer van wat je hebt. Geluk verzekerd.

9. Accepteer jezelf zoals je bent
Jij bent uniek en een resultaat van alles wat je tot nu toe hebt meegemaakt. Er is niemand anders zoals jij en dat zorgt ervoor dat je een unieke bijdrage kunt leveren aan deze wereld. Wees niet zo streng voor jezelf en vraag eens aan anderen wat jou zo bijzonder maakt.

10. Maak fouten!
Maak zoveel mogelijk fouten en geniet ervan. Hoe meer fouten je maakt, hoe sneller je leert. Maak dus fouten op alle gebieden van het leven en schrijf je leerpunten op. Geniet.

Neem actie. Voeg waarde toe. Geniet.

Ben jij bereid om voor goud te gaan, of neem je genoegen met een laatste plaats? 5 Tips over topsporters… Lees meer

Ben jij proactief of reactief in je gedrag? Bepaal jij hoe je dag eruit ziet of bepaalt iemand anders het voor je? Wist je dat je jezelf kan trainen in proactief gedrag? Iedereen kan het, als je maar weet hoe je moet beginnen. Daarom deel ik graag vijf stappen die mij enorm hebben geholpen.

Je kent het vast wel. Het idee dat je niet zelf aan het stuur zit, maar dat iemand anders continu de beslissingen voor je neemt of je dag indeelt. Hoe goed je planning ook is, er komt altijd iets tussendoor. Onbewust ben je hier zelf verantwoordelijk voor. Je vertoont onbewust reactief gedrag. En dat terwijl je, zeker als ondernemer, zelf de beslissingen wilt nemen. Zowel zakelijk als privé bereik je meer succes als je proactief bent.

proactief, of, reactiefReactief gedrag

Reactief gedrag vertonen we allemaal. En dat is niet erg. Het zijn vaak ingesleten patronen die we in bepaalde situaties inzetten. Bijvoorbeeld als je met een groep mensen een datum moet kiezen voor een bepaalde meeting. Als jij op alle voorgestelde dagen kan is het niet zo belangrijk om een specifieke datum te kiezen. ‘ Kiezen jullie maar’ is dan voldoende. Je bent reactief, maar het kan geen kwaad. Wanneer je echter bijna in alle situaties reactief gedrag vertoont levert het problemen op. Je verliest de macht over de situatie.

Volgens diverse onderzoeken is bij reactieve mensen zelfs 95% van het gedrag onbewust. Een mooie kans om mee aan de slag te gaan zou ik zeggen.

Proactief gedrag

Mensen die proactief gedrag vertonen maken namelijk zelf bewuste keuzes in situaties waar zij waarde hechten aan de uitkomst. Zij willen de situatie beïnvloeden, omdat het resultaat belangrijk voor ze is. Zij willen een doel bereiken en zien de mogelijkheden om tot dat doel te komen. Jij zit achter het stuur en jij kiest de wegen die je inslaat.

5 stappen richting Proactief gedrag

Proactief ben je niet zomaar. Het is een zoektocht naar persoonlijke groei, naar het loslaten van oude ineffectieve patronen en onbewust gedrag. Leren jezelf proactief te gedragen is eng. Het kost moeite, je moet je kwetsbaar opstellen en je moet zelf verantwoordelijkheid nemen voor wat je doet, denkt en kiest. Vijf stappen die daarbij kunnen helpen zijn:

  • Stap 1: Bedenk een specifieke situatie waarin je niet de resultaten bereikt die je wilt
  • Stap 2: Op welke manier reageer je nu in deze situatie? Is dit effectief? (bewust worden)
  • Stap 3: Op welke manier kun je een volgende keer beter reageren? (bewust worden)
  • Stap 4: Probeer de volgende keer in deze situatie je voorgenomen gedrag uit (actie)
  • Stap 5: Wat is het resultaat van je nieuwe gedrag? Wat werkte wel en wat niet? (reflectie)

Niet tevreden met het gewenste resultaat? Herhaal dan stap 3 t/m 5, net zo lang tot je tevreden bent.

Je bent vandaag wat je gisteren deed. Als je morgen anders wilt zijn moet je vandaag een nieuwe keuze maken. Gelukkig kun je hier iedere dag opnieuw voor kiezen. Succes met het behalen van je doelen.

Proactiever worden als ondernemer? Download het gratis ebook!

Ieder mens staat zo nu en dan stil bij de vraag wat het allemaal voor nut heeft en waar hij het allemaal voor doet. De zoektocht naar zingeving begon bij de eerste mens en is daarmee zo oud als de wereld. Na weer een dag vliegen en rennen, kan je jezelf verwonderd afvragen: is dit het nu? Lees meer